Allerede lørdag tok Hans-Carl Tveit (V) kontakt med bydelsdirektøren i Fana bydel og ba om at det mandag morgen ligger et notat på pulten hans om hva som skjer på Kringlebotn skole. Notatet skal være basert på en samtale bydelsdirektøren har hatt med rektoren på skolen.

— Det som har skjedd er helt uakseptabelt. Vi må vurdere om dette er noe bydelen selv kan ordne opp i eller om vi må hjelpe til, sier byråden.

Plan mot mobbing

— Kan denne mobbingen få konsekvenser for rektor eller bydelsdirektør?

— Nei, det er altfor tidlig å begynne å trekke slike konklusjoner. Og det er bydelene som har ansvaret for driften av skolene, sier han.

— Kan du være sikker på at ikke dette skjer på andre skoler?

— Jeg håper ikke det, men vi har jo ingen garanti. Men jeg vet det gjøres mye bra arbeid for å motvirke dette, sier Tveit.

Paradoksalt nok skal Tveit onsdag legge frem en sak for byrådet om hva kommunen kan gjøre for å motvirke uønsket atferd og mobbing i skolene.

— Vi har et mål om null mobbing, sier Tveit.

Ber byråden om rapport

Det er Oddny Miljeteig (SV) som er leder i bystyrets oppvekstkomité. Hun vil be skolebyråd Hans-Carl Tveit lage en rapport om mobbesaken på ved Kringlebotn skole til oppvekstkomiteens møte torsdag.

— Det skal være nulltoleranse overfor både mobbing og rasisme, og her ser det ut som om begge deler har skjedd, sier Miljeteig.