Søndag hadde leder for KrF i Bergen, Tomas Moltu, en kronikk på trykk i Bergens Tidende. Der etterlyste han blant annet en debatt om hvordan skolen skal undervises om utviklingslæren. Han stilte også spørsmål ved den vitenskapelige troverdigheten til evolusjonsteorien.

Evolusjonslæren ble introdusert av Charles Darwin i 1859, og har vært kontroversiell i religiøse miljøer siden. Men Darwins teori om at alt liv har en felles opprinnelse — populært sagt at mennesket stammer fra apene - er nærmest enerådende i vitenskapelige miljøer, og pensum i norske skoler.

— Blander politikk og tro

Moltu var skolebyråd i Bergen fra 2007 til 2009. Kort tid etter at kronikken sto på trykk, omtalte nåværende skolebyråd Filip Rygg (KrF) den som «glimrende» på det sosiale mediet Twitter. Han skrev også at Moltu «stiller betimelige spørsmål om evolusjonsteorien».

  • Det er å blande politikk og religiøs tro. Det får KrF ta i sitt eget parti, men jeg synes ikke det passer seg at skolebyråden omfavner en tidligere skolebyråds angrep på skolen, sier fraksjonsleder Pål Hafstad Thorsen (Ap) i komité for oppvekst.

Akkurat hva Rygg synes er «glimrende» og hvilke spørsmål som er betimelige, ønsker han imidlertid ikke å kommentere.

  • Det er ikke en debatt jeg ønsker å kommentere. Jeg er tilfreds med den læreplanen vi har i bergensskolen, så får andre ta diskusjonen om hva som skal stå i læreplanene, sier Rygg.

Han sier likevel at det er viktig å ha en «kritisk holdning til vedtatte sannheter».

Spør om vranglære

Kritikken fra Arbeiderpartiet stiller han seg uforstående til.

  • Jeg omfavner mange debattinnlegg, og er veldig bekymret om Ap ikke ønsker debatt om skolen. Jeg håper flere våger å diskutere innhold og form, sier Rygg.

Han ser på kronikken først og fremst som et innlegg i klimadebatten.

  • For det første synes jeg Tomas Moltu har skrevet en god kronikk. Det er flott med en debatt om hvorfor klimadebatten er preget av at «alt løser seg». Jeg synes det er flott med debatt rundt alle deler av undervisningen i skolen, men vil ikke inn i denne debatten selv, sier Rygg.

Hafstad Thorsen vil blant annet spørre skolebyråden om han mener bergensskolene driver med vranglære, i neste møte i oppvekstkomiteen.

  • Om vi har oppvekstbyråd som mener bergensskolene driver med vranglære og ikke oppfyller læreplan, må vi ta en diskusjon om det. Da har vi litt forskjellige virkelighetsoppfatninger, sier Hafstad Thorsen. **Les også:

Vil bytte biologi med teologi**

Blander Rygg politikk og religiøs tro?