Bergen bystyre har vedtatt at det i år skal selges kommunal eiendom for 93 millioner kroner. Det er en langt høyere sum enn hva Bergen bygg og eiendom KF (BBE) har klart å identifisere som mulige salgsobjekter.

Ut fra den porteføljen som i dag kan klargjøres for salg er det «bare» et inntektspotensial på 50 millioner kroner.

— Hvis vi skal nå målene som er satt, må vi kanskje ta i bruk andre virkemidler enn det vi tradisjonelt har brukt, sier direktør Dagfinn Øvrebotten i BBE.

Kravene har økt

I dag skal styret i BBE behandle saken, men ledelsen har foreløpig ikke noe forslag til hva slags ekstra eiendommer som kan selges for at bystyrets mål skal nås. Det kommer i løpet av noen måneder.

Men med utradisjonelle virkemidler, kan ingen være sikre.

— Med kommunen som så stor eiendomseier vil det alltid være steder der vi ikke utnytter bygget optimalt. Det kan for eksempel være kontorbygg, skolebygg, idrettsanlegg eller sykehjem, sier Øvrebotten.

Utfordringen er at kommunen årlig har solgt eiendommer for mellom 20 og 30 millioner kroner. De siste årene har kravene økt, og nå er det altså på 93 millioner. Så langt har kommunen kvittet seg med ting den ikke har bruk for, men nå begynner den krukken å tømmes.

— Nå er det smått stelt. Vi må enten selge eiendommer der det helt eller delvis er kommunal aktivitet, eller klargjøre eiendommer som er regulert til friluft, fritidsbruk eller jordbruk, sier Øvrebotten.

Forventer bråk

Det kan også bli aktuelt å selge unna bygg, for så å leie tilbake deler av det.

I fjor ble tre aldershjem solgt, noe som innbrakte mellom 40 og 50 millioner kroner. Slike verdifulle bygg står ikke på listen nå.

Øvrebotten ønsker ikke å lansere noen konkrete forslag nå, men sier at det blir en politisk vurdering. Han forventer ikke at en slik salgsprosess går stille for seg.

— At det går smertefritt, nei! Det gjør det garantert ikke, nettopp fordi det vil føre til at noen må flytte på seg, sier Dagfinn Øvrebotten.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, ønsker ikke å kommentere hva administrasjonen i BBE har kommet frem til.

— BBE er et kommunalt foretak med et styre. Hvis styret kommer til en konklusjon vil den bli lagt frem for meg, og så får vi ta det opp til vurdering i byrådet, sier Iversen.