En buss full av skolebarn sklei av veien i Luster torsdag morgen, melder NRK Sogn og Fjordane.

Bussen stanset for en møtende trailer og havnet i grøften da den skulle begynne å kjøre igjen.

— Bussen er på vegen att etter at den raskt etter uhellet vart dratt opp att av grøfta, seier Per Steinar Sviggum i Nettbuss.

Om bord i bussen var det flere skolebarn.

Det skal være svært glatt på stedet.

Ingen skal ha blitt skadet i uhellet.