Det viser tall som skolens revisjonsselskap har sendt til Utdanningsdirektoratet.

John Bauer hadde høsten 2007 382 elever. I høst er det kun 245 elever igjen på skolen, som nå har skiftet navn til Bergen Private Gymnas. Frafallet er altså på hele 137 elever.

Tolv førsteklassinger

Det som er enda mer urovekkende, er at rekrutteringen har vært nærmest fraværende. Kun tolv elever startet i første klasse nå i høst. I fjor hadde John Bauer totalt 154 førsteklassinger fordelt på tre studieretninger.

I år er det ingen elever som har startet verken på musikk, dans og drama eller på medier og kommunikasjon. Over halvparten av elevene er nå inne i sitt siste skoleår, og skolen er dermed avhengig av en betydelig rekruttering for å holde dagens elevtall neste år.

Rektor ved Bergen Private Gymnas, Guri Auran, sier at de ikke ble overrasket over at søkertallene gikk ned.

— Med den negative oppmerksomheten skolen fikk i vår, var det ikke unaturlig, sier hun.

Rektoren sier at tilbakemeldingene fra elevene som går på skolen, har vært meget gode.

— Med nye eiere og nytt navn håper vi at også potensielle elever ser at vi er et trygt alternativ sier Auran.

- Musikk og medier neste år

Hun mener at det er gjennom god undervisning at de kan bygge seg opp igjen.

— Mange av elevene som har valgt vår skole, har gjort det fordi andre elever har anbefalt oss, sier rektoren.

Selv om de ikke har tilbud om musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon i 1. klasse i år, er planen å starte opp igjen neste skoleår.

— At vi valgte å droppe disse klassene i år, skyldes både søkertall og at vi ikke har hatt egnede lokaler, sier Auran.

2008 har vært preget av unntakstilstand for skolen. Et tilsyn konkluderte med at skolene både i hovedstaden og her i Bergen hadde brukt statsstøtten på ulovlig måte.

Utdanningsdirektoratet har krevd at John Bauer Bergen betaler tilbake 3,3 millioner kroner til staten. Det kravet står fast, selv om andre har overtatt driften av skolen. De nye eierne har imidlertid klaget på vedtaket, men klagesaken blir ikke ferdigbehandlet i departementet før våren 2009.

Etter den svært turbulente våren overtok de ansatte og Bård Tronvoll alle aksjene i John Bauer i Bergen. Bård Tronvoll er nå styreleder i Bergen Private Gymnas. Han sier at de har ryddet opp i alle avtaler som utdanningsmyndighetene kritiserte.

- Har inngått nye avtaler

Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører i disse dager nok et tilsyn med skolen i Bergen.

— Det vedtaket Utdanningsdirektoratet fattet, er på bakgrunn av tidligere forhold. Det oppdraget vi nå har fått, er å kontrollere hvordan skolen drives i dag, sier assisterende utdanningsdirektør Hjalmar Olseth.

Styreleder Tronvoll sier at de har et godt samarbeid med tilsynsmyndighetene.

— Vi har lagt om driften og inngått nye avtaler, slik at vi oppfyller de kravene som myndighetene stiller, sier Tronvoll.

BERGENS TIDENDE