I en spørreundersøkelse blant kandidatene gjort av analyse— og kommunikasjonsbyrået Perduco AS for NHO, oppnår bedre skole- og utdanning en skåre på 4,70 der fem er høyest på skalaen for viktige saker.

På andreplass kommer bedre veier og jernbane, deretter vil de kommende stortingspolitikerne gjøre det mer lønnsomt å arbeide framfor å motta trygd. Sterkere satsing på næringsrettet forskning og utvikling blir også trukket frem, før det er et hopp nedover til lavere skatter og avgifter for bedriftene, som «bare» oppnår 3,29 poeng på skalaen.

Partiprioriteringer

Senterparti-kandidatene topper listen over de politikere som ønsker å satse mest på bedre veier og jernbane, tett fulgt av Frp-erne.

Ikke uventet er det flest Frp-politikere som ønsker lavere skatter og avgifter for bedriftene, med Høyre på andreplass

Når det gjelder bedre kvalitet i norsk utdanning oppnår Høyre-politikerne høyest skår med 4,91 på en skala fra en til fem, men alle partiene ligger høyt (over 4,50) i denne saken.

Også på området sterkere satsing på næringsrettet forskning og utdanning ligger partiene høyt, med Høyre på 4,71 og SV i den andre enden av skalaen med 3,79.

To toppsaker De ulike partienes to toppsaker er bedre kvalitet på utdanning og bedre vei og jernbane for Arbeiderpartiet. For Frp er det innsats for å gjøre det mer lønnsomt med arbeid framfor trygd, og bedre vei/bane. Høyre mener bedre skole og satsing på forskning og utvikling er viktigst, samt å gjøre det mer lønnsomt med arbeid framfor trygd, mens Kristelig Folkeparti vil ha bedre utdanningskvalitet og deretter bedre vei og jernbane.

Senterpartiet topper med bedre vei/bane og bedre utdanningskvalitet, mens Sosialistisk Venstreparti vil ha bedre kvalitet på utdanning og deretter bedre vei/bane. Venstre går også for bedre utdanningskvalitet og mer satsing på forskning og utvikling som sine to toppsaker, viser undersøkelsen.

De som er spurt, er de øverste kandidatene på partienes valglister til stortingsvalget nå i høst, fordelt på partistørrelsen i det nåværende Stortinget.

Er skole viktigst? Si din mening!