Fylkesmann Svein Alsaker godtar krisebudsjettet til Bergen kommune, men nekter kommunen å oppta lån til nye investeringer.

Dermed forsterker fylkesmannen den kontrollen han har satt i verk for å sikre at kommunenes økonomi på ny drives i balanse. Tidligere har fylkesmannen sagt at lånene ikke må øke i realverdi.

— På bakgrunn av det senere utviklingen i kommunenes økonomi, er det nødvendig å begrense nye låneopptak ytterligere i tiden fremover, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Rammer skole og skatere

Foreløpig har ikke byrådet full oversikt over hvordan det vil slå ut.

— Vi har i praksis investeringsstopp frem til august. Vi har planlagt skoleinvesteringer med lån fra staten. Mange av disse investeringene vil nå bli lagt på is. Men det blir gitt dispensasjon for igangsatte prosjekter, sier finansbyråd Henning Warloe (H).

Ifølge ham vil også idretten bli hardt rammet. Men investeringene som skal til for at Bergen kan arrangere Bislett Games rammes ikke. For det arbeidet er allerede igangsatt.

— Idrettshallen for uorganisert idrett på Slettebakken kan bli rammet. Vi skulle fått halvparten av pengene i premie fra staten. Disse pengene går vi nå glipp av. Det er synd for byens skatere, som mister lokalene sine på Nøstet og skulle fått dette i erstatning, sier finansbyråden.

Også nye investeringer innenfor boliger til psykisk utviklingshemmete, barnehage og kultur vil bli rammet i den grad disse kreve nye låneopptak.

Investeringer i sykehjem for å lage flere enerom skjermes for investeringsstoppen, forutsatt at prosjektene får tilsagn om statlig kompensasjonstilskudd.

Også avgiftsfinansierte investeringer, slik som investeringer innenfor vann og avløp, unngår investeringsstoppen.

Advarer Frp

— Den gode nyheten er at vi i alle fall får godkjent budsjettet - at de tror på opplegget vårt for å få kontroll og styring på økonomien i kommunen, sier Warloe.

Et annet positivt poeng Warloe trekker frem er at byrådet i år slipper å betale noe av det gigantiske underskuddet som i løpet av de siste årene har blitt nær 1 milliard kroner. Fylkesmannen krever bare at 2004-budsjettet går i balanse.

— Første utfordring er å gå i null. Bare det er en svær oppgave, sier Warloe.

Han advarer spesielt budsjettpartner Frp mot å ødelegge budsjettbalansen. Warloe reagerer på at Frp i gårsdagens BT varsler omkamp om bostøttereglene for pensjonister.

— Jeg ser at vi får omkamp på mange saker, sier Warloe og nevner Frp-utspillet spesielt.

— Vi har i alt 50 slike saker, og hvis alt skal reverseres står vi i «deep shit», for å sitere ordføreren, sier Warloe, som understreker at skal en komme med slike utgiftsøkninger må en samtidig vise til hvor pengene skal hentes fra.

Ny sjanse i august

Fylkesmannen åpner opp for at kommunen etter 1. august i år kan søke om nye låneopptak.

— Jeg ønsker å se hvordan byrådet makter å holde budsjettbalansen før jeg tar stilling til nye låneopptak, sier han.

Det er de store driftsunderskuddene kommunen har opparbeidet de siste årene som gjør at fylkesmannen setter bremsene på.

— Investeringene løser ut nye driftsutgifter. Vi må forsikre oss om at kommunen har økonomisk rygg til å bære disse utgiftene, sier Alsaker.