Ingen ved skolen ønsker å uttale seg til pressen, men bt.no får opplyst at et omfattende støtteapparat er satt i sving.

Blant annet er flere prester nå til stede på skolen, for å snakke med sørgende elever.

Dødsfallet til den 16 år gamle eleven ved skolen, setter sitt preg på hele resten av skoledagen.

Klokken 10.30 startet en minnestund for elever i niende og tiende klasse. Skoledagen avsluttes klokken 13.

Klokken 18 i kveld blir det åpen skole. Elever og lærere får da anledning til å prate om det som har skjedd.