Handeland er oppgitt over at Skogsholm i NRK i går morges bare henviste til fylkenes prioriteringer da hun fikk spørsmål om ekstra penger til rassikring.

Stortinget lovet

— Jeg må bare minne om alt som Stortinget lovet oss da det sa nei til Hardangerbroen i 1996. Året etter fikk Hordaland løfte om 250 millioner kroner til rassikring frem til 2001. Så langt har vi fått omtrent tredjeparten, ca. 84 millioner kroner, sier Handeland, som mener Skogsholm nå har en glimrende mulighet til å se med egne øyne hva som trengs på veiene i Hardanger.

— Det vi mangler er ikke planer, men penger, sier Handeland.

— Men det er mange som mener at pengene som er satt av til Hardangerbroen heller burde vært benyttet til rassikring.

— Det er helt urimelig å trekke Hardangerbroen inn i denne sammenhengen. Vi kan ikke ta penger fra et prosjekt som Hardanger ønsker til de grader, sier Handeland.

I morgen skal fylkesordføreren møte sine kollegaer fra Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Møtet finner sted i fylkeshuset i Bergen. Det handler om Nasjonal Transportplan og felles vestlandsk holdning overfor sentrale myndigheter. Rassikring blir uten tvil et viktig tema.