• Forurensing? Hvilken forurensning? Skogmester Axel Ingvaldsen er hoderystende oppgitt over kommunens forslag om å forby skogsdrift i Svartediket-området.

— Det finnes ingen dokumentasjon på at aktiviteten vår medfører noen risiko for drikkevannskvaliteten, sier styreleder Erik Næsgaard i Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Årsaken til harmen og frustrasjonen er at vann- og avløpsetaten i Bergen kommune vil ha forbud mot skogsdrift i områdene rundt Svartediket og i deler av Våkendalen. Selskapet skal heller ikke få bygge nye skogsbil- eller traktorveier i nedbørsfeltene til Svartediket og Sædalen vannverk. Det foreslås også forbud mot nyplanting for kommersiell skogsdrift i store deler av selskapets 16.000 dekar store forvaltningsområde.

- Skog beskytter

De foreslåtte restriksjonene skal sikre drikkevannskvaliteten til bergenserne. Både skogmester Ingvaldsen og styreleder Næsgaard mener forslagene er hinsides enhver fornuft.

— Er vi uheldig og søler litt drivstoff, blir oljeflekken fort absorbert i skogbunnen. Skogbruket er dessuten vant til strenge miljøkrav. Vi lagrer aldri drivstoff i naturen og bruker ikke plantevernmidler eller gjødsel. Vi har drevet hogst og utkjøring av trevirke fra dette området i mange tiår uten at det har skapt problemer for byens drikkevannskilder, sier skogmesteren.

Han mener vann- og avløpsetaten heller burde se på skogsdriften i nedbørsfeltene på Byfjellene som et positivt innslag.

— I land nedover i Europa planter de skog for å beskytte drikkevannskildene. En sunn skog betraktes som den beste garantien for god vannkvalitet, sier Ingvaldsen.

Kledde fjellet

Bergens Skog- og Træplantingsselskap har drevet skogplanting og hogst i den bergenske naturparken siden 1868. Pionerenes mål var å kle de nakne heiene rundt byen med «veksterlig skog». Utover på 1900-tallet deltok tusenvis av bergenske skolebarn i den storstilte bekledningen av byfjellsområdene. Plantene som ble satt i jorden av flittige barnehender er for lengst blitt til hogstmoden skog mange steder.

— Jeg gikk selv på Fridalen skole og deltok i plantingen her inne, minnes Ingvaldsen. Han tar BTs medarbeidere med inn i et av granfeltene i Våkendalen der skogsarbeider Yngve Nymark driver uttynning av skogen. Etter Nymarks omgang med motorsagen, trenger solstrålene gjennom og forvandler skogbunnen som før var mørk, trolsk og livløs.

Kulturminner frem i lyset

— Landskapspleie og utvikling av rekreasjonsverdiene er et av hovedmålene for skogskjøtselen, sier Næsgaard, som i dag takker av etter åtte år som styreleder i Skogselskapet.

Litt lenger nede i Våkendalen studerer venninnene Frida Bjørnberg og Anne Dal tuftene etter den gamle gården Kobbeltveit. Den gamle løen i skogen er blitt synlig for turgåere etter at Ingvaldsen & Co. har ryddet skog og anlagt ny skogsvei en kilometer oppover lien mot Blåmanen.

— Denne gamle gården har vi aldri sett før. Det er helt fantastisk at de åpner opp dette gamle kulturlandskapet, sier en henrykt Anne Dal.

Får vann- og avløpsetaten viljen sin, blir det slutt på bygging av traktor- og driftsveier i nedbørsfeltene.

— Vi er helt avhengig av et relativt tett veinett for å kunne ta ut tømmeret, sier Ingvaldsen.

Nye turveier

— Skogsbilveier blir også fine turveier. I våre dager foretrekker mange å legge utflukten til områder der det er lett å ferdes, og så de slipper de å bli møkkete på de fine joggeskoene sine, smiler skogmesteren.

Skogselskapet får en tredel av inntektene sine gjennom salg av tømmer. Mye av virksomheten er konsentrert i områdene i ved Isdalen og Våkendalen. Ingvaldsen og Næsgaard stiller seg også undrende til det foreslåtte forbudet mot kommersiell nyplanting. - Hva er kommersiell planting? Blir det ulovlig å plante lerk i områder der vi har drevet skogpleie, spør skogmesteren.

«Problem til evig tid»

Ingvaldsen mener kommunen på sikt heller bør vurdere å flytte nedbørsfeltet for drikkevannskildene og frigi den bergenske naturparken en gang for alle.

— Skal de holde fast på en restriktiv linje, har de skaffet seg et problem til evig tid. Det blir ikke akkurat mindre aktivitet på Byfjellene i fremtiden, sier han.

I høringsuttalelsen kaller styreleder Næsgaard de foreslåtte bestemmelsene for et «grovt inngrep mot friluftsaktivitetene i området». I likhet med Ingvaldsen, er han er spent på om bystyrepolitikerne vil vedta de nye bestemmelsene.

SKOG-ULTIMATUM: Styreleder Erik Næsgaard i Bergens Skog- og Træplantingsselskap truer kommunen med rettssak hvis de foreslåtte forbudene mot skogsdrift rundt Svartediket ikke trekkes tilbake. Her er Næsgaard fotografert i bøkeskogen i Våkendalen.