• Den kontroversielle saken om bygging av skogsbilvei til Tverrmeisa er så viktig at den bør behandles i bystyret.

Ap-representant Arne Jakobsen i komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune sier dette i en kommentar til saken Bergens Tidende skrev om i går.

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, har fattet et såkalt administrativt vedtak og gitt Bergen Hangglidning og Paraglidning Klubb adgang til å bygge en skogsbilvei fra Bontveit og oppover fjellområdet mellom Livarden og Austlirinden til den 534 meter høye fjelltoppen Tverrmeisa nedenfor Gullfjellet.

I og med byråden har fattet et administrativt vedtak i saken, går den ikke videre til politisk behandling. Mange høringsinstanser var sterkt kritiske til planene. Ikke uventet reagerer både Naturvernforbundet Hordaland og Bergen Turlag sterkt mot byrådens vedtak. Også bypolitiker Arne Jakobsen reagerer:

Lovstridig vedtak?

— Det kan være greit å fremstå som handlekraftig og resultatorientert, men det synes å gå litt fort i svingene for byråd Lisbeth Iversen. Denne saken faller inn i det mønster som er i ferd med å tegne seg rundt miljøbyråden. Avgjørelse i viktig saker for bysamfunnet blir tatt i det lukkete rom. På under en måned har byråden og byrådet fattet vedtak i saker som absolutt skulle vært fremmet for folkevalgte, politiske organer. Jeg nevner eksempler som Slaktehustomten, utbygging på Ole Bulls plass og rivningsvedtaket i Jonsvollskvartalet. Med til historien hører det at i disse sakene er det fattet avgjørelser mot tilrådinger fra faglige myndigheter. I den aktuelle veisaken er det også spørsmål om ikke vedtaket byråden fattet strider mot norsk lov, sier Jakobsen.

- Tut og kjør

— Saken om den foreslåtte skogsbilveien til Tverrmeisa er et nytt eksempel på en tut- og kjør-politikk som må bringes til opphør. Dette er en sak som har et viktig miljømessig, politisk og prinsipielt innhold. Ikke bare for bysamfunnet, men for hele fylket. Derfor vil jeg at saken skal behandles i bystyret. Jeg skrev i går brev til byråden der jeg ber henne gi bystyret en skriftlig og muntlig begrunnelse for sitt vedtak. Videre ber jeg om at saken blir lagt frem for komité for miljø og byutvikling i møtet 11. mars.