Herdis Moldøen var på sopptur i et skogfelt ved Fleslandsveien da hun og venninnen fikk et uventet syn. De så ikke soppen for bare plastsøppel.

— Da vi gikk inn i skogen, fant vi ikke sopp, men vi så flere og flere plastpotter som lå strødd. Til slutt kom vi frem til dette berget, sier Moldøen.

Tirsdag kveld la hun ut bilder av plastberget på sin Twitter-konto, og mange reagerte på synet og synes det er trist og skammelig.

Moldøen meldte fra til Bergen kommune om forsøplingen.

BLOMSTER: Moldøen forklarer at plastkoppene ser ut som plantekopper brukt til planter eller blomster.
Herdis Moldøen
GÅR IKKE AN: - Dette ser absolutt ikke bra ut. Det går ikke an å hive plast i naturen på denne måten. Det er ikke tillatt i det hele tatt, sier Sonja Skotheim, leder for etat for helsetjenester.
Herdis Moldøen

— Det hører jo ikke helt hjemme i en skog. Vi hadde ikke forventet å finne noe sånt, og det blir en jobb å rydde opp for koppene har blåst rundt omkring, sier hun.

Moldøen forklarer at søppelet ser ut som plastpotter brukt til planter. Hun sier også at det var et stort hus som lignet et drivhus like i nærheten av det enorme søppelberget i skogen.

Kommunen: - Ser ikke bra ut

Etat for helsetjenester, miljørettet helsevern, har ansvar for å følge opp denne typen tilfeller av forsøpling på privat eiendom. Leder Sonja Skotheim har sett Moldøens bilder og innsendte klage når BT ringer.

— Ut ifra det jeg ser på bildene ser dette absolutt ikke bra ut. Det går ikke an å hive plast i naturen på denne måten. Det er ikke tillatt i det hele tatt, slår Skotheim fast.

Varsler Moldøen forteller til BT at det føltes litt skummelt å varsle, siden søppelet ligger på privat eiendom. Men Skotheim i Bergen kommune er glad for at turgåeren sa ifra, og understreker at det ikke er lov å lage slike søppelhauger selv om det er på privateid grunn.

Risikerer tvangsmulkt

Standard prosedyre er at eier får et pålegg fra kommunen om å fjerne søppelet, opplyser Skotheim. Om eier ikke rydder opp innen fristen, vil kommunen gå videre og fatte vedtak om tvangsmulkt.

— Det er et virkemiddel vi bruker om påleggene ikke blir fulgt. Hvor stor beløp en slik tvangsmulkt ligger på, kommer an på størrelsen av forsøplingen og hvor alvorlig det er. Ut ifra bildene kan vi anslå en tvangsmulkt på mellom 20.000 og 50.000 kroner, men det kan også være mer.

Skotheim understreker at de foreløpig kun har sett bilder av forsøplingen.

— Vi tar saken i tur og orden og regner med å begynne med dette i neste uke eller uken etter det. Dette er ikke akutt og vi har utrolig mange saker å behandle, så vi kan ikke la akkurat denne saken gå foran i køen.

Eier: - Skal rydde opp

BT var i kontakt med eier av eiendommen torsdag ettermiddag. Han var kjent med plastpottene og bekreftet at det var hans ansvar, men skulle ønske tipserne heller hadde banket på døren hans enn å gå til avisen.

— Vi driver et gartneri som ligger på en privat eiendom og i den forbindelse får vi en del planteavfall. Dette er plastpotter det var vært jord i. Og jord er det kurant å kompostere, sier gartneren.

- Men plast kan ikke komposteres?

— Nei, jeg ser den. Men dette er ikke forurensing annet enn at det er plast som ikke kan brytes ned i naturen.

- Men det er jo nettopp det som er forurensning, er det ikke det?

— Jo, det er jo gjerne det. Og vi skal rydde opp det som ikke lar seg bryte ned, lover eieren og legger til at han er forberedt på å seg til det kommunen har å si.

Han påpeker at gartneriet akkurat er overdratt til nye eiere og at de vil bli gjort oppmerksom på at plastavfallet må håndteres på en annen måte fremover.