Brannen ble meldt klokken 14.33.

Om lag ti utrykningskjøretøyer rykket ut til stedet.

— -Brannen er slokket, og Sivilforsvaret holder på med etterslokking på stedet, sier underbrannmester Rune Hovlandsdal i Bergen Brannvesen.

— Vi sendte et tjuetalls mannskaper fra Åsane, Sandviken, Arna, Årstad og Laksevåg stasjoner til brannstedet. Dessuten rekvirerte vi helikopter som kunne løfte slanger og utstyr opp på åsen, opplyser han.

BT-journalist Gard Steiro fortalte fra brannstedet at det brant et godt stykke oppe i fjellsiden. Luftambulansen holdt i 16-tiden på å å løfte brannfolk opp i fjellet. Brannfolkene kappet ned skog og laget en branngate på toppen.

Tykk røyk veltet ned fra toppen av Morvikfjellet, og brannen ser ut til å være i ferd med å spre seg over til Nyborgsiden, fortalte øyenvitne Frøydis Fjeld, som bor like ved brannstedet. Da vi snakket med henne ved 15-tiden, var brannen et par hundre meter fra den nærmeste bebyggelsen i Morvik.

NY SKOGBRANN: Det brant i ettermiddag høyt oppe i terrenget i Morvikbrekkene.
FOTO: BJØRN ERIK LARSEN