— Et fengslingsmøte skal gå i verdige former. Da mener jeg klær og skotøy er en selvfølgelighet, sier Tenold på generelt grunnlag.

Da BT tok kontakt, var han ikke kjent med at politiet nå skal granskes for sin behandling av en fange under fremstilling for retten for to uker siden.

— Jeg kjenner ikke detaljene fra det som skal ha skjedd, og kan derfor vanskelig kommentere det. Generelt kan jeg si at retten også har et selvstendig ansvar for å se til at fengslingsmøtet går for seg i en form som er den siktede verdig, sier Tenold.

Selv om anmeldelsen som nå foreligger gjelder politiet og ikke domstolen, tar Tenold den på alvor. Derfor vil han ha en samtale med dommerkollegiet om det er forhold rundt fengslingsmøtene som bør innskjerpes, eller tydeliggjøres.

— Det viktigste er at vi som domstol har en praksis for hvordan vi vil at disse forhandlingene skal foregå. Derfor er det naturlig at vi tar en diskusjon på det i kjølvannet av en slik anmeldelse, sier Tenold.

Han tror likevel at den påståtte uverdige behandlingen må høre til unntakene og ikke er regelen. Det begrunner han med at det tidligere ikke har kommet klager på tilsvarende, nedverdigende behandling.