Gutten var ikke mer enn seks-syv år gammel da overgrepene startet. At gutten ikke kunne å svømme, visste stebestefaren å utnytte. Etter å ha forgrepet seg på barnet, truet han med å kaste ham på sjøen dersom han fortalte det til noen.

I fire år skal 44-åringen fra Sunnhordland jevnlig ha forgrepet seg på gutten som hadde rollen som bestefar for.

Saken ble først henlagt, men senere tatt opp igjen da det kom inn en ny anmeldelse mot mannen.

Denne gangen var det en ti år gammel jente han hadde utnyttet grovt seksuelt. Igjen overfor en person som hadde et tillitsforhold til familien.

Overgrepene kom for en dag da jenten nektet å være med hjem til mannens familie.

44-åringen har etter hvert innrømmet overgrep mot begge to, men har passet seg for å være på «rett side» av straffeparagrafene.

Når Gulating lagmannsrett nå har dømt mannen til tre års fengsel, trekker de spesielt frem hans kyniske fremgangsmåte, både for å skaffe seg seksuell omgang med barna, men også hvordan han har opptrådt i ettertid.

I fjor kom det også frem at han på 80-tallet skal ha misbrukt en niese. Denne saken slipper han straff for fordi den er foreldet.

Gulating lagmannsrett har i tillegg til straff dømt mannen til å betale jenten 75.000 kroner i erstatning. Han er fra før av dømt til å betale gutten erstatning.

Retten legger vekt på at begge virker å være påført psykiske skader som følge av overgrepene, og trekker spesielt frem jentas situasjon. Hun har hatt flere innleggelser på psykiatriske sykehus bak seg.