• Mongstad-anlegget består av et raffineri og et kraftvarmeverk. Raffineriet slipper ut rundt 1.650.000 tonn CO2, fra flere kilder.
  • raftverket vil produsere strøm og varme. Noe av gevinsten vil være energiøkonomisering. Målet er at det vil redusere utslippet fra raffineriet med 350.000 tonn i året.
  • Kraftvarmeverket øker dermed – ved full drift – de årlige utslippene på Mongstad med 950.000 tonn – til samlet 2.700.000 tonn.
  • Full produksjon iverksettes imidlertid ikke, og det vil drives på halv maskin (en av to gassturbiner) inntil videre.