Det var natt til skjærtorsdag at jenten, fra en kommune i Hordaland, ble funnet hos en 21 år gammel haugesunder.

Ifølge TV2 lå jenten skjult på loftet hos 21-åringen.

Sexprat på PC-en

Jentens foreldre oppdaget onsdag at datteren var borte.

På PC-en til tenåringsdatteren fant de logger med sexprat mellom henne og en navngitt mann i Haugesund. Da foreldrene ringte mannen, nektet han for at 13-åringen var hos ham.

Da politiet fant jenten, hadde de først gjennomsøkt mannens leilighet — uten resultat. Mannen benektet at jenten var hos ham.

Innrømmet i politibil

Politiet følte seg imidlertid usikre på om mannen snakket sant. De dro derfor tilbake til leiligheten hans.

Mannen ble tatt med inn i en politibil. Der innrømmet han at jenten gjemte seg hos ham.

Haugesunds Avis skriver på sine nettsider at 21-åringen er mistenkt for overgrep mot jenten. Det avviser Jarle Utne Reitan, operasjonsleder i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

- Blåst opp

Etter hans syn er saken «voldsomt blåst opp» av media.

— Det er opprettet en sak om overtredelse av straffelovens paragraf 216. Den gjelder for barn som blir holdt borte fra sine foreldre. Teknisk sett er mannen siktet, siden det ble brukt tvangsmidler som ransaking og pågripelse, sier Utne Reitan.

I paragraf 216 heter det: « Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes

Utne Reitan presiserer at det ikke er mistanke om overgrep inne i bildet:

— Mannen er ikke anmeldt for seksuelle overgrep. Ingen forteller oss at noe slikt skal ha skjedd, heller ikke jenten.

- Rømte hun eller lokket han?

Det at saken ikke blir etterforsket i påsken, forteller ifølge operasjonslederen litt om hvor de legger listen i saken.

— Hadde vi hatt inntrykk av at det her hadde skjedd noe alvorlig, ville vi selvsagt igangsatt etterforskning i påsken, sier han.

Etterforskningen vil ifølge operasjonslederen dreie seg om å avklare om jenten har rømt - eller om det er 21-åringen som har lokket henne til seg.

— Det er det som er kjernespørsmålet. Og det er langt fra sikkert at siktelsen mot mannen ender med tiltale, sier Jarle Utne Reitan.