— Vi fant det helt tilfeldig. Dette har vi aldri hørt om før, sier Arvid Grindheim, mannen som oppdaget det gamle kunstverket. Sammen med Rune Nilsen og Martinus Fjeldstad fra Byggvedlikeholdsavdelingen i Bergen kommune er han spesialutdannet i kunsten å ta vare på gamle bygg.

Bergen gamle rådhus er i seg selv en skatt for byen. Christoffer Valkendorfs privatbolig ble ombygd og gradvis tatt i bruk som rådhus i perioden 1561-68. Det inneholder flere hemmeligheter enn byens innbyggere er klar over.

En vandring i de gamle fangecellene i kjelleren er en egenartet opplevelse. Her satt Gjest Baardsen en lang periode. Den største av cellene huset til tider 12 kvinner og menn. Vakter gikk om natten for å ta rotter som ville ta maten deres.

Den ukjente kunstneren hadde husrom i celle 3, muligens tidlig på 1800-tallet, antyder Grindheim.

Skuten han har malt på veggen, er staselig. Strekene er fortsatt tydelige. Han må ha hatt god peiling på kunsten å male og har sikret seg solid maling som kunne vare lenge. Minst tre lag murpuss og kalk er skrapet bort før kunstverket kom til syne. Malingen har trukket godt inn.

Cellene pusses nå opp og kalkes. Hensikten er ikke å putte nye folk inn, men å ta vare på en skatt.

SKJULT KUNSTVERK: Arvid Grindheim har avdekket det sjeldne kunstverket.<p/>FOTO: ARNE NILSEN