I Norge går det sjelden tapt menneskeliv i nabokrangler. Men det har hendt. Tidlig på 90-tallet døde en mann lenger nord på Vestlandet av hjertesvikt umiddelbart etter at naboen hadde kommet for å diskutere oppgjør for arbeid på en vei.

Mange saker ender i retten. Her er noen:

  • Mannen likte så dårlig naboens hekk at han gikk til retten for å få den fjernet. Retten ga ham medhold. Men naboen nektet å gi seg med det. Hele 10 ganger ble saken behandlet i byretten, lagmannsretten og Høyesterett! Til slutt bestemte Gulating lagmannsrett at den 20 meter lange bøkehekken skulle få stå.
  • Nærmere 100 ganger hevdet bonden at han hadde revet ned naboens gjerde, for å få dyrene sine på beite. Og naboen satt det opp igjen. Konflikten som startet i 1992 var innom rettsapparatet en rekke ganger. Bondens sønn ble dessuten dømt for legemsfornærmelse.
  • To naboer på et avsidesliggende sted i fylket havnet i retten fordi den ene omtalte den andre som pedofil overfor andre. Han måtte betale erstatning. Bakgrunnen for påstanden var at naboen til stadighet skulle ha stått og stirre på dem. Også når døtrene badet naken utenfor.
  • Midt på 90-tallet havnet to eldre damer i Bergen i rettssak om en takrenne. Den ene mente at nabodamen hadde tyvkoblet seg på hennes nedløp.