• Vi kan umulig jobbe i samme etat, sier Tore Salvesen i Norges politilederlag.

Han reagerer på hvordan tillitsvalgte i Politiets fellesforbund og hovedverneombudet beskriver arbeidssituasjonen i Hordaland politidistrikt.

— Stolt av politiet

Flere ansatte har rapportert om at de har en så hektisk hverdag at de knapt har tid til å gå på do.

— Hvis vi ser på yrkesskadestatistikken og sykefraværsstatistikken, er det ikke noe som tyder på at arbeidspresset går utover folks helse. De siste ti årene har vi fått en annen hverdag, med mange nye oppgaver, men det betyr ikke at arbeidsbelastningen er helseskadelig, sier Salvesen.

Haner lokallagsleder i Norges politilederlag og stasjonssjef på Bergen Vest politistasjon.

— Jeg vet alt om å jobbe ubekvem arbeidstid under stort tidspress og at dette kan føre til helseskade. Men dette er etter min mening mer unntaket enn regelen. Politet er en ansvarlig og HMS-bevisst arbeidsgiver.

— Jeg er stolt av å jobbe i en etat med så mye yrkesstolthet og som gjør så mye godt arbeid. Det er etter min oppfatning galt å si at politiet gjør opprør mot arbeidsmiljøet. Det er enkeltpersoner som gir uttrykk for misnøye. Samtidig bør det nevnes at Arbeidstilsynets tilsyn ble gjort på verst tenkelige tidspunkt, da politidistriktet skar dypt med sparekniven og det var mye frustrasjon blant folk.

- Gjorde tiltak straks

— Men kritikken kommer både overfor Arbeidstilsynet, til den interne styringsgruppen, fra tillitsvalgte og hovedverneombud. Da dreier det seg om ganske mange enkeltpersoner?

— Det er åpenbart at politiet har mange utfordringer, og at det er et misforhold mellom ressurser og oppgaver. Men det blir hevdet at vi kom sent i gang med tiltak. Det er feil. Hos oss ble det pekt på langvarig, høyt arbeidspress i ekspedisjonen. Det gjorde vi noe med umiddelbart. Jeg har et bestemt inntrykk av at politimesteren har tatt dette på dødsens alvor, sier Salvesen.

Han mener politiet må konsentrere seg om å få mest ut av ressursene de faktisk har.

— Vi må være selvransakende etter 22. juli-rapporten, som gav oss knallhard kritikk. Hovedpoenget der var ikke at vi hadde for små ressurser, men at ressursene ble brukt feil. Det er først og fremst der vi må bli bedre.