Det var i fjor sommer SV, Ap, Sp og Frp inngikk det såkalte barnehageforliket, som blant annet innebar maksimalpriser på barnehageplasser. Opprinnelig skulle en barnehageplass koste maksimalt 2500 kroner fra 1. august i år, men tidspunktet er senere forskjøvet til 1. januar neste år.

I går kom regjeringen med sin barnehagemelding, en melding som skulle vise hvordan Stortingets vedtak kunne oppfylles. Men vedtaket om maksimalpris oppfylles ikke.

I stedet foreslår regjeringen en gjennomsnittspris på 2500 kroner fra 2004 og 1500 kroner fra 2005. Regjeringen mener maksimalpris hindrer målet om full barnehagedekning innen 2005.

— Fornuftig kompromiss

Barnehagebyråd Ruth Grung er uenig i dette.

— Jeg har vært med i politikken lenge, og min erfaring er at man får gjennomført det man virkelig vil gjennomføre, sier hun.

Hun mener det er rettferdig med en maksimalpris.

— Barn velger ikke sine foreldre. Det skal være en pris på barnehager som er rimelig i forhold til økonomien til småbarnsforeldre, sier hun.

Høyres bystyremedlem Henning Warloe har et annet syn både på barnehagemeldingen og hvordan Bergen skal få full barnehagedekning.

— Barnehagemeldingen virker som et fornuftig kompromiss. Etter min mening må regjeringen stille kabinettspørsmål på spørsmålet om maksimalpriser. Skadevirkningene av maksimalpriser er så store at regjeringen ikke kan være ansvarlig for dem, sier han.

Frykter for de private

Med skadevirkninger mener han at private barnehager vil få store problemer med å være lønnsomme hvis inntektene reduseres kraftig, uten at den offentlige støtten økes tilsvarende.

— Når staten øker sin støtte med 7000 kroner pr. barn fra 1. august, reduserer Bergen sin støtte med nesten 5000 kroner. Støtten til en privat barnehageplass for store barn øker med 150 kroner i måneden i Bergen. Hvordan skal de da kunne redusere foreldrebetalingen med over 1000 kroner i måneden, spør Warloe.

Barnehagemeldingen inneholder også forslag om et høyere statlig tilskudd til nye barnehageplasser, en lovfestet plikt for kommunene til å sørge for full barnehagedekning og likebehandling av kommunale og private barnehager. Men meldingen nevner ingen beløp.

Vil ha lovfestet rett

Ruth Grung mener det ville vært langt bedre å lovfeste at barn har rett til barnehageplass, enn å gi kommunene plikt til å bygge ut.

— Min erfaring er at det sitter få småbarnsforeldre i kommunestyrene. En plikt til å bygge ut, som ikke følges opp av sanksjoner hvis den brytes, vil ikke gi det nødvendige presset, tror hun.

Om forslagene til regjeringen vil påvirke Bergens økonomi, er foreløpig uklart.

VELGER IKKE FORELDRE: - Barnehageprisen skal være rimelig i forhold til småbarnforeldres økonomi, mener barnehagebyråd Ruth Grung. <br/>ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE.