34-åringen husker ikke hvor gammel han er og han husker ikke navnet på sin forsvarer. Ifølge fengselsbetjentene har 34-åringen autistiske trekk.

Svarer stort sett ja

— Det er helt tydelig at 34-åringen ikke skjønner hvorfor han sitter her. Han svarer stort sett ja på det meste, sier Harald Rognved, leder for Bergen Fengselsfunksjonærers forening.

I over en uke har 34-åringen sittet på enecelle på avdeling A Vest, en avdeling med de strengeste sikkerhetsforanstaltningene. Mannen skal sitte tre uker til i varetekt.

De ansatte i fengselet må mate og dusje ham. Mannen klarer heller ikke å kontrollere blære og avføring. Betjentene må skifte bleie på ham.

— Han ligger i sengen sin. Vi har ikke kompetanse til å gi ham den hjelpen han trenger. Han burde vært i et behandlingsopplegg, sier Rognved.

Slapp ut ørret

For knappe to uker siden kuttet 34-åringen fortøyningene til en slaktemerd ved Lerøy Fryseri i Sandviken. 10.000 regnbueørret stakk av. Mannen ble pågrepet på stedet av politiet og satt på glattcelle i tre døgn. Bergens Tidende møter mannen i fengselet sammen med onkelen.

— Hvorfor slapp du ut ørreten?

— Det var et lyst tilfelle. Jeg liker ikke at fisken er i fangenskap, svarer 34-åringen.

— Skjønte du at det du gjorde var galt?

— Ja.

— Ville du gjort det igjen?

— Nei, for det er ikke mer fisk igjen.

Påkjærer kjennelsen

— Vi kommer til å påkjære fengslingskjennelsen. Dette er et uforholdsmessig inngrep i forhold til min klients psykiske helsetilstand, sier 34-åringens forsvarer, Steinar Yndestad. Yndestad besøkte i går kveld sin klient i fengselet like etter at BT hadde vært på besøk. 34-åringen kunne da ikke huske å ha snakket med andre en onkelen.

— Han lever i sin egen lille verden. Han har vært feilplassert på institusjon i 12 år. Å slippe løs oppdrettsørreten var et rop om hjelp, sier onkelen.

34-åringen bor i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Bergen. Han er tidligere ustraffet, men har to ganger den siste tiden utført sabotasje på slaktemerden til Lerøy fryseri i Sandviken.

Reagerer sterkt

— Dette er alvorlig. Jeg skal gripe fatt i denne saken så snart som mulig, lover psykolog og assisterende regiondirektør Leif Waage ved Kriminalomsorgen for Vest-Norge.

Waage innrømmer at han ble overrasket da det ble kjent at tre fanger i Bergen fengsel er så syke at fengselsbetjentene mener det er uforsvarlig å holde dem bak lås og slå.

— Bergen fengsel er ingen psykiatrisk institusjon. Det er klart at disse tre personene ikke skal være her hvis de er så syke som beskrevet, påpeker Waage.

I samarbeid med kompetansesenteret for rettspsykiatri ved Sandviken sykehus holder vi på å tilpasse et engelsk vurderingsverktøy som blant annet vil inkludere domfeltes psykiske helse. Det er ment å bruks ved inntak og ved løslatelse, og vil gi oss bedre mulighetet til raskere å oppdage personer som hører inn under psykisk helsevern.

I samarbeid med kompetansesenteretnere, kriminalsomorsorgen og samfunnsmedisins kseksjon ved medisinsk fakultet har vi planer om å opprette en forskerstilling som skal kartlegge innsattes totale helsesitiuasjon.