— Jeg synes det interessante spørsmålet er om det er behov for å ha disse styrene etter at anlegget først er realisert. Da er jobben gjort, sier styreleder i Bro- og Tunnelselskapet i Bergen Sigurd Hille.

Hans selskap var ett av fire selskaper som ikke fikk kritikk av internrevisjonen til Statens vegvesen i rapporten som Samferdselsdepartementet fikk fredag. Det er hans selskap som driver innkrevingen på Trekantsambandet, etter at det vant en anbudsrunde.

— Anlegget er bygget, vi tar innkrevingen og lånene er garantert av fylkeskommunen, sier han.

Selv har Hille vært på én konferanse i Asecap for seks-syv år siden.

— Det var interessant, men ikke avgjørende. De daglige lederne av selskapene har sikkert nytte av det, sier han, og sier dermed indirekte at styremedlemmene har mindre nytte av det.

Daglig leder i Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap Øyvind Halleraker er ikke enig i at styret har lite å gjøre.

— For det første forvalter vi en gjeld på én milliard kroner. Det viktigste vi holder på med er å holde lånekostnadene nede. For vår del har vi forhandlet frem en lånerente på 1,8 prosent. Dette lærer vi på konferanser. Og vi må ha kompetanse på innkrevningsteknologi for å vurdere hva innkrevingsselskapene holder på med, sier han.