• Selvfølgelig kan man trykke på feil radarknapp, sa styrmann Olav Skjetne på spørsmål fra Per Magne Strandborg, kapteinens forsvarer.

Dermed underbygd «Sleipner»-styrmannen Strandborgs ulykkesteori om at kaptein Hagland uforvarende kan ha feilinnstilt radaren sin like før grunnstøtingen.

— Kan du spekulere i hvordan båten kom ut av kurs? anmodet Strandborg styrmannen om å gjøre.

— Slik jeg oppfattet Hagland der og da, virket han ikke usikker. På en eller annen måte så det ut som om han hadde viten om hvor han skulle svinge, sa Skjetne.

— Kan han ha stilt radaren sin feil?

— Vanskelig å si, men muligheten er der.

— Er det stor variasjon på hvordan de ulike kapteinene navigerer i ulykkesfarvannet?

— Nei.

— Seiler man i en slags korridor?

— Ja.

— Har du noen gang grepet inn hvis man er utenfor korridoren?

— Ja, det har jeg gjort. Jeg har sagt at «nå må du svinge».

I retten kom det frem at styrehjulet i kapteinsstolen på «Sleipner» ikke hadde noen midtstilling. Det kan ha gjort det vanskelig å holde båten på stø kurs.

I RETTEN: Olav Skjetne på vei til retten.
FOTO: OVE OLDERKJÆR