Høyesterett skjerpet den ubetingede delen av dommen for den mest aktive med to måneder. Han må etter Høyesteretts avgjørelse sone seks måneder av dommen på 15 måneders fengsel, melder Økokrim. Den andre, som holdt vakt, fikk av Høyesterett omgjort den ubetingede delen av dommen til 120 dagers fengsel. Det er én måneds skjerpelse i forhold til lagmannsretten.

Mennene ble først dømt i Bergen byrett. Den mest aktive fikk da ni måneders fengsel, hvorav tre måneder var ubetinget. Den andre fikk sju måneder, hvorav to måneder var ubetinget.

Gulating lagmannsrett skjerpet senere straffen for den mest aktive til 15 måneders fengsel, hvorav fire måneder ble ubetinget. Den andre fikk også skjerpet straffen til ett år, med en ubetinget del på tre måneder.

Begge mennene var beruset da de forsøkte å tenne på Bryggen. Den ene tente på en pappbit og en søppelsekk som han plasserte i en sprekk i veggen og på en trapp. Tre ganger forsøkte han å få det til å brenne. Det ble ingen skikkelig brann ut av det, men svimerker på treverket.

Høyesterett mener at det er skjerpende at det var et forsøk på skadeverk på et fredet, internasjonalt kulturminne. Bryggen i Bergen er oppført på UNESCOs liste over verdensarven.

(NTB)