Straffeutmålingen ble lav til tross for at han ble dømt for tre alvorlige voldsforbrytelser, en av dem mot en drosjesjåfør. Den lave straffen skulle hjelpe ham å fullføre en utdannelse og å bli rusfri.

Påtalemyndigheten synes en slik straff var for mild, og ba Gulating lagmannsrett gjøre alle syv månedene ubetinget. Lagmannsretten var ikke vanskelig å overtale da det ble bevist at tenåringen har sluttet på skolen og fortsatt ruser seg.

32 dager i varetektsfengsel blir trukket fra straffen.