Slaget kom fullstendig overraskende, og fornærmede falt bakover og slo hodet i gaten. For dette fikk 32-åringen opprinnelig 40 dagers fengsel.

Gulating lagmannsrett har nå gitt påtalemyndigheten medhold i at 32-åringen fortjener strengere straff for voldsepisoden, og straffen er nå hevet til fengsel i 90 dager.