I Midhordland herredsrett ble mannen dømt til fengsel i ett år og tre måneder. Det var han selv som anket saken, men anekn resulterte altså bare i at han fikk strengere straff.

Lagmannsretten fant det bevist at 51-åringen utsatte sin lille stedatter for jevnlige overgrep, i løpet av den tiden han bodde sammen med hennes mor. Ved en anledning forgrep han seg også på nabojenten, da hun var på overnattingsbesøk.

Også mor misbrukt som barn

Moren til den lille jenten ble selv sex-misbrukt som barn. 51-åringen visste hvilke alvorlige senvirkninger dette hadde gitt henne. Moren hadde sagt at dersom noen sex-misbrukte hennes barn, skulle hun drepe vedkommende. Likevel valgte 51-åringen å utnytte sin lille stedatter.

Lagmannsretten fant det også bevist at 51-åringen begikk seksuelle overgrep mot sin biologiske datter, da hun var i alderen 5-8 år. Både 51-åringens biologiske datter, og hans tidligere ektefelle, vitnet mot ham i retten. Dette forholdet er imidlertid strafferettslig foreldet.

50.000 i erstatning

51-åringen dømmes også til å betale stedatteren sin 50.000 kroner i erstatning. Jenten går til behandling hos psykolog, for å bearbeide det hun har vært gjennom. Fordi hun fortsatt er svæt ung, er det vanskelig å forutse hvilke skadevirkninger overgrepene kan ha påført henne. Erfaring viser at skadevirkningene har en tendens til å øke etter hvert som barna blir eldre, kommenterer lagmannsretten. 51-åringen har hele tiden benektet at han har sex-misbrukt småjentene. Han fremstår som en mann uten innsikt i hvilke alvorlige konsekvenser hans overgrep kan få, bemerker Gulating lagmannsrett.