Gulating lagmannsrett har avsagt dom i saken. En 32 år gammel mann er dømt til fem år fengsel, mens en 26-åring fikk fire og et halvt år.

32-åringen får økt straffen med seks måneder i forhold til tingretten, mens 26-åringen får samme straff.

— Dette er første dom i Norge der det å utnytte andre til å begå vinningskriminalitet og tyverier, er bedømt som menneskehandel.

Det sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Organiserte turene

Straffen får de to mennene fordi de hentet fire barn til Norge og fikk dem å stjele. Saken ble rullet opp i 2010.

De er funnet skyldige i å ha organisert turene fra Tauragé i Litauen til Bergen.

Barna stjal blant annet kosmetikk og barersaker, noe som var enkelt å selge videre.

Ikke grov

— Vi er fornøyd med straffeutmålingen. Den ene fikk skjerpet straff i forhold til tingretten. For den andres del er straffen blitt stående, sier Benedicte Hordnes.

Tingretten betegnet menneskehandelen som grov. Det gjør ikke lagmannsretten.

— Vi er uenige der, men er fornøyd med at de elementene som vi mener var grove, er tatt inn i straffeutmålingen i lagmannsretten, sier Hordnes.

- Avskrekkende

Hun mener slike saker er vanskelige å avdekke.

— Derfor er det viktig å få fellende dommer. Jeg tror en så streng straff som er gitt her, vil ha en avskrekkende effekt på andre som vurderer å utnytte barn eller voksne i en sårbar posisjon, sier Hordnes.

— Denne saken omhandler nettopp det som er kjernen i menneskehandel-problematikken. Den viser forskjellen mellom fattige og rike land. Sårbare mennesker i fattige land utnyttes til å begå kriminalitet i rike land. Her er det sågar snakk om barn, legger hun til.