Retten mener bilselgerens virksomhet bar preg av en dekkoperasjon for å skjule krisen i selskapet. «I realiteten ble Granheim Bilsenter AS delvis drevet for bilkjøpernes risiko, med betydelige tap til følge», heter det i dommen.

Granheim ble pågrepet under en politirazzia i januar 2003. Han ble anmeldt av selskapets største kreditor, Lieco Auto på Sotra.

Ifølge dommen skjulte 31-åringen for kunder at det var heftelser på biler han solgte. Han forfalsket underskrifter på kjøpekontrakt og gjeldsbrev. Og han underslo penger som ble betalt for biler solgt gjennom firmaet.

I januar i år ble han dømt til åtte måneders fengsel i Midhordland tingrett. Både han og påtalemyndigheten anket dommen. Fredag kom svaret fra Gulating lagmannsrett: Ett års fengsel. I tillegg må Granheim betale 400.000 kroner i erstatning til en av bilkjøperne.

Retten legger vekt på at bedrageriene og underslagene førte til risiko for et samlet tap på to millioner kroner.

«Granheim har grovt misbrukt den tillit han har nytt som daglig leder og styremedlem i selskapet», heter det i dommen.

I formildende retning påpeker retten at Granheim delvis har gjort opp for seg, samtidig som saken har trukket ut i tid.

Granheims forsvarer, advokat Odd Drevland, mener dommen har flere åpenbare feil.

— Det er flere eksempler på at retten må ha misforstått hva som har foregått. Dommen bygger delvis på feilaktig grunnlag, pluss at viktige bevis er utelatt, sier forsvareren. Han varsler ny anke.

— Dels har det vært saksbehandlingsfeil, dels feil lovanvendelse. I tillegg vil vi anke over straffutmålingen.