ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no

Byretten dømte 23-åringen til ubetinget fengsel i halvannet år. Han har hele tiden nektet for at han var med på ranet, og anket over både skyldspørsmålet og straffutmålingen. Lagmannsretten kom til at han var skyldig, men plusset på byrettens dom med ytterligere to måneder i fengsel. Det grove ransforsøket fant sted i desember 1998. Det narkomane barnebarnet på 24 år satte i scene den alvorlige forbrytelsen mot sin egen farmor, som han hadde bodd hos de siste åtte årene.

Barnebarnet så at bestemoren talte opp en større pengesum, ca. 200.000 kroner, og visste at pengene ble oppbevart i besteforeldrenes hus.

Truet med kniv og øks Han fikk lokket bestefaren ut av huset, maskerte seg, og tok seg sammen med en kamerat inn i huset. De truet den nå 84 år gamle bestemoren med kniv og øks, og bandt henne fast til en stol. Bestemoren klarte imidlertid å flykte, og barnebarnet og hans kamerat fant ikke pengene.

Bestemoren fattet raskt mistanke til at hennes eget barnebarn kunne stå bak udåden. Både han og kameraten ble derfor arrestert et par dager etter ranet.

Slapp fengsel I byretten og i mediene fremsto barnebarnet som en angrende synder. Bestemoren sa hun tilgav ham.

Barnebarnet lovet at han ville bryte med sitt kriminelle rusmiljø. Selv om det forelå en rekke straffskjerpende forhold, kom byretten til at barnebarnet kunne få slippe unna med samfunnstjeneste. Påtalemyndigheten anket like til Høyesterett, men uten å vinne frem med at barnebarnet burde straffes med ubetinget fengsel.

Angret ikke lenger Barnebarnet ble ført som vitne i lagmannsrettens behandling av saken mot kameraten, som var med på ranet.

Der utviste han, ifølge lagmannsretten, ikke lenger noen anger, og fremsto med liten innsikt i alvoret i den handlingen han begikk mot farmoren. Barnebarnet innrømmet også at han fremdeles vanket i et kriminelt miljø.Kameratens forsvarer, advokat Carl Hartwig, argumenterte i lagmannsretten for at også hans klient burde få samfunnstjeneste. Det gikk ikke retten med på, og viste blant annet til at samfunnstjenesten åpenbart ikke hadde hatt noen effekt på ransofferets barnebarn. Aktor la ned påstand om fengsel i to år, men retten fastsatte straffen til ett og åtte måneder. Dommen omfatter også andre straffbare forhold.