Både mor og far ble dømt for legemsbeskadigelse og vanskjøtsel av datteren, som var tre måneder gammel da hun ble funnet død i sengen sin våren 1999. Begge de tiltalte har hele tiden nektet straffskyld.

— En veldig overraskende dom, mener advokat Odd Drevland, som er forsvarer for moren.

Straffen er betraktelig skjerpet i forhold til dommen paret fikk i Bergen byrett. Da ble de dømt til to og et halvt års fengsel, i tråd med aktors påstand. Det var paret selv som anket til lagmannsretten over skyldspørsmålet. Der opplevde de at aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, i sin påstand plutselig krevde fire års fengsel for begge de tiltalte.

Ifølge morens forsvarer, advokat Odd Drevland, reagerer paret med fortvilelse.

— Dette må åpenbart ha kommet som et stort sjokk for dem begge. De var ikke forberedt på at de skulle få strengere straff når det var de selv som anket, sier Drevland.

Begge foreldrene ble pågrepet i mai 1999, og satt varetektsfengslet i fire uker. Til å begynne med lød siktelsen på forsettlig drap. Den ble seinere omgjort av Riksadvokaten til å gjelde legemsbeskadigelse og vanskjøtsel.

Lagmannsrettens kjennelse var i tråd med den nye påstanden, men dommen ble avsagt med dissens på straffeutmålingen. Lagmannen og alle de fire legdommerne mente fire års fengsel var passende, mens de to øvrige lagdommerne mente det var nok med to og et halvt år.