Det er skjerpet inn. Etter endringer i opplæringsloven i fjor, er det bare «relevant og pedagogisk kompetanse» som duger. Bare i barnehagene er det greit med ufaglærte assistenter. Det har gjort det vanskelig å finne morsmålslærere til alle. Antallet er redusert fra 120 til 70.

— Det er viktig med likeverdighet i tilbudet. Innvandrerbarna har krav på samme pedagogiske tilnærmingen som de norske, sier forsker Sigrun Aamodt ved NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

— De som skal hjelpe barna må også forstå fagene og vite hvordan de best kan legge til rette for at eleven skal forstå, sier Aamodt.

— Finnes det ikke kvalifiserte lærere, får barna tilbud om ekstra norskundervisning, sier utredningsleder Brita Instebø i Bergen kommune.