1. oktober ble det innført krav om at alle politiets biler skal ha våpen om bord — såkalt fremskutt lagring.

Men Lærdal-patruljen, som rykket ut først til trippeldrapet på Valdresekspressen en drøy måned senere, var ubevæpnet. Årsaken er at den ene av de to politifolkene ikke var godkjent for å bære våpen. Dermed lot patruljen våpnene ligge igjen på lensmannskontoret.

Ny instruks

Mandag sender Politidirektoratet ut melding til alle landets politidistrikter, med beskjed om at alle patruljer skal ha med våpen, selv om ikke alle tjenestemennene er godkjent for å bruke dem.

— Vi ønsker å presisere regelverket, og pålegger bevæpning også av kjøretøyer der bare én har våpengodkjenning, sier Kaare Songstad, avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.

Etter det BT kjenner til, har regelverket blitt tolket ulikt i forskjellige politidistrikter. Etter trippeldrapet i Årdal, har politimesteren i Sogn og Fjordane gitt beskjed om at alle biler fra nå av skal ha fremskutt lagring.

Politimesteren har «sendt ut en klar ordre om hvordan regelverket nå er å forstå», heter det i en redegjørelse fra politidistriktet til Justisdepartementet.

— Vi har gjort en gjennomgang av faktagrunnlaget i denne saken, men jeg ønsker ikke å kommentere redegjørelsen nå, sier politimester Ronny Iden.

Sogndal-lensmann Åge Løseth sa etter drapene at patruljen rett og slett glemte igjen våpnene på kontoret, noe ledelsen i politidistriktet senere har gått tilbake på.

28 av 120 ikke godkjent

BT skrev 25. september at et stort antall politibiler ikke var klargjort for oppbevaring av våpen, til tross for at dette nå er et krav. Bare et fåtall av bilene i Utrykningspolitiet hadde slik lagringsmulighet. Resten manglet våpenkasser og låsesystemet Gunlock, som er nødvendig for å kunne oppbevare pistoler og tohånds-våpen.

I tillegg er altså mannskapene med minst trening ikke godkjent for å bære våpen. I Sogn og Fjordane gjelder dette 28 av totalt 120 politifolk, ifølge en rapport Politidirektoratet har fått utarbeidet.

Politimester Arne Hammersmark har ledet arbeidet med rapporten. Han mener det er uakseptabelt at innsatspersonellet som har minst trening (IP 5), ikke kan bære våpen.

— Vi mener at alle som kjører patrulje, skal kunne være bevæpnet. Det må inngå i de basisferdigheter alt innsatspersonell bør ha, sier Hammersmark, som også vil øke treningsmengden.

- Etablert praksis

Leder for Politiets fellesforbund i Sogn og Fjordane, Kjetil Drange, mener kravet om fremskutt lagring ikke er tilpasset dagens virkelighet. Han sier det har vært vanlig praksis at dersom én tjenestemann ikke har hatt våpengodkjenning, så har heller ikke den andre hatt med seg våpen i bilen.

— Det som har skjedd er at det er innført et krav om fremskutt lagring, som er i strid med den etablerte praksisen, og som ikke er i samsvar med realitetene, sier han.

Tre personer ble drept på Valdresekspressen 4. november: Bussjåfør Arve Kvernhaug (55) fra Valdres, Margaret Molland Sanden (19) fra Årdalstangen og Brahim Khouya (53) fra Gøteborg. En 30 år gammel asylsøker fra Sør-Sudan er siktet for drapene.