MARIT HOLM marit.holm@bergens-tidende.noDet er mer enn det som har vært vanlig for overgrep som det her er snakk om. Oppreisingserstatningen som mannen ble dømt til å betale henne, på 80.000 kroner, er også høy i forhold til det som har vært normalt i slike saker.Mellom 1990 og 1993, da stedatteren var i alderen 10-13 år, snek domfelte seg flere ganger inn på soverommet til den vesle jenten og befølte henne i skrittet. Gjentatte ganger blottet han seg for henne, og fikk henne til å onanere seg.Selv hevder mannen at alt er oppspinn, og at anmeldelsen var en hevn fra fornærmedes mor fordi han ikke ville fortsette forholdet med henne. Dette festet ikke retten lit til. Sjalu og voldelig Jentens mor og domfelte ble samboere i 1985. Den nå 55-årige mannen var sjalu, og nektet jentens mor å ha kontakt med barnas far. Etter hvert begynte han også å slå henne.Jentens mor, som tidligere kun hadde tatt et par glass rødvin når hun skulle på byen, begynte å drikke. Hjemmet ble preget av alkoholmisbruk, krangling og vold."Han skapte med sin handlemåte et forhold i hjemmet hvor moren ikke lenger var i stand til å følge med slik hun burde gjort. Overgrepene kunne av den grunn foregå uten at fornærmedes mor evnet å fatte hva som foregikk", heter det i dommen. "Riktig signal" I en odelstingproposisjon har Justisdepartementet uttalt enighet om at straffenivået for alvorlige seksuelle overgrep mot barn gjennomgående er for lavt. Bergen byrett viser til denne odelstingsproposisjonen, når de nå gir en strengere straff enn det som tidligere har vært utmålt for slike handlinger.— Et riktig signal, mener konstituert statsadvokat i Hordaland, Gunnar Fløystad, som var aktor i saken. - Straffeskjerpelsen er i tråd med samfunnets holdninger til slike forbrytelser. Og et uttrykk for at man nå vet mer om langtidsvirkningene på barn som utsettes for seksuelle overgrep, sier Fløystad til Bergens Tidende.