Kontinuerlig patruljering om natten, økt kameraovervåking og fjerning av løse trapper ved flyene er noen av tiltakene som blir satt i verk etter et møte mellom sikkerhetssjef Lars Floder i SAS og Luftfartsverket på Flesland mandag.

Møtet fant sted etter at det i løpet av fire døgn har vært innbrudd i tre parkerte passasjerfly på Flesland. I tillegg tok en person seg ulovlig inn i lokalene til Bergen Aeroklubb natt til søndag. To personer er pågrepet etter innbruddene.

— Vi har sett på forholdene, gjennomgått prosedyrer og blitt enige om en del sikkerhetstiltak. Nå håper vi at det blir satt en effektiv stopper for innbrudd i fly, og at eventuelle inntrengere på flyplassen blir pågrepet før de kommer seg inn i flyene, sier seksjonssjef Lasse Solberg i lufthavntjenesten på Flesland til Bergens Tidende.

Også sikkerhetssjefen i SAS var godt fornøyd etter møtet.

— Vi er svært fornøyd med måten Luftfartsverket nå griper tak i sikkerheten på Flesland. Med de tiltakene som nå iverksettes, regner jeg med at det blir slutt på innbruddene. For SAS er det helt uakseptabelt at uvedkommende kan ta seg inn i fly mens de står parkert på flyplasser om natten, sier sikkerhetssjef Hans Floder i SAS.

Han kommer også til å fortsette dialogen om sikkerheten ved flyplassene. Blant annet vil man se på helt nye teknologiske løsninger som knytter alarmanlegg opp mot overvåkingskamera.

Dette finnes ved flere større flyplasser rundt om i verden, men ikke i Norge, hevder han. Solberg vil ikke røpe detaljer i de sikkerhetstiltakene som nå settes i verk.

SKJERPES: Sikkerheten på Flesland skal strammes betydelig inn.
FOTO: KNUT STRAND