Mannen hadde ansvar for vedlikehold av kommunale biler. Hans oppgave var å vedlikeholde den kommunale bilparken innen avdeling for helse og omsorg i bydelen. I den forbindelse skal han ha oppsøkt Bilhuset Kråkenes og tatt ut en to år gammel Mitsubishi Pajero til eget bruk.

Den ansatte skal ha hatt fullmakt til å ta ut rekvisita for mindre beløp i forbindelse med bilvedlikeholdet, men alarmen gikk da det plutselig dukket opp beløp i en størrelsesorden som langt overskred det han hadde tillatelse til å disponere. Det var BA som først fortalte om saken i går.

Den ansatte skal ha lagt alle kort på bordet og innrømmet forholdet. Da man først begynte å gå mannen etter i sømmene, kom det for en dag at han også en gang tidligere hadde kjøpt privatbil på kommunens regning, og i tillegg fått kommunen til å betale for diverse pc-er og elektronisk utstyr.

Til sammen skal han ha forsøkt å svindle kommunen for 750 000 kroner. Den siste bilen til over 300.000 kroner er sendt tilbake til bilforretningen. Mannen skylder dermed omkring 430.000 kroner, som kommunen vil prøve å få tilbakebetalt.

Kommunaldirektør Finn Strand i byrådsavdeling for helse— og omsorg sier til BT at dette er den største saken i sitt slag han har vært borti i sin avdeling.

Finansdirektør Per Kristian Knutsen i Bergen kommune sier til BT at man akkurat nå er i ferd med å bygge opp en egen enhet for økonomisk internkontroll som skal ha til oppgave å overvåke økonomisystemene i alle kommunens avdelinger.

— Vi tar slike saker svært på alvor, sier Knutsen, som peker på det positive i at saken ble oppdaget gjennom intern kontroll. Det viser tross alt at systemet fungerer, mener han.