ARNE COLLIANDER

Den eneste forbrytelsen i Bergen de siste årene som har enkelte likhetstrekk med de brutale ranene i Oslo og Stavanger, er ranet mot Urmaker Bjerke på Torgallmenningen for fire år siden. Tre væpnete menn stormet butikken, løsnet skudd, og fikk med seg klokker for store verdier. Ranerne tømte to montrer med kostbare ur, og flyktet i en stjålet Audi, bilmerket som forbryterne har en forkjærlighet for ved valg av fluktbil. Audien ble senere funnet forlatt ved Sandviken sykehus. Der stopper alle spor. Ranet er ennå ikke oppklart.

Også i 2002 ble Urmaker Bjerke utsatt for ran. Verdiene den gang var ikke like store, og ranerne ikke like profesjonelle.

Ingen garanti

— Vi har ingen garanti for at Bergen forblir en noenlunde fredet plett, sier informasjonsleder Trygve Hillestad i Hordaland politidistrikt.

Derfor har politiet tatt sine forholdsregler.

— Vi har hatt tett kontakt med politiet i Stavanger. Våre folk har utvekslet erfaringer med kolleger derfra. Hensikten er at vi skal være best mulig forberedt dersom noe liknende skjer hos oss. Vi har lært mye av Stavanger-politiet, sier informasjonslederen.

Mer oppmerksomhet

— Overvåkingen og oppmerksomheten vår rundt pengetransporter er skjerpet de siste månedene, bekrefter Bernt A. Solberg, stasjonssjef ved Bergen Sentrum politistasjon.

Norsk Kontantservice (NOKAS), som ble ranet i Stavanger, har filial og tellesentral også i Bergen. Til tider er det i det siste blitt observert bevæpnet politi utenfor firmaets lokaler. Stasjonssjef Solberg ønsker ikke å kommentere noe rundt dette.

— Hvordan vi organiserer ransovervåkingen i detalj, holder vi av naturlige årsaker for oss selv. Rutinene våre er under løpende vurdering, og kan variere fra dag til dag. Det samme gjelder risikoanalysene vi utarbeider. Det er det eneste jeg kan si, poengterer stasjonssjef Solberg.

Politiet har utarbeidet en egen liste over mulige ransmål. Hvor mange steder dette er, og hvor de er, vil verken Solberg eller Hillestad ut med.

Samarbeider

Politiet samarbeider ellers tett med verditransportselskapene og andre aktører som nødvendigvis tar imot og flytter store pengebeløp.

Når ransalarmen eventuelt går, rykker de operative styrkene som er på vakt først ut. Politiet i Hordaland har dessuten en spesialstyrke som blir innkalt.

Informasjonsleder Trygve Hillestad tror Bergens geografiske beliggenhet kan være en av årsakene til at byen til nå har vært skånet for de mest omfattende og brutale ranene.

— Fluktmulighetene er begrensete. Topografien er på vår side. Veivalgene er få hvis ranerne skal forlate Bergen med bil, og vi har godt med politi langs de største veiene inn og ut fra Bergen, sier Hillestad.