I går fortalte BT om den eksplosive økningen i tilfeller av akutt alkoholforgiftning på Bergen Legevakt. På ti år har tilfellene mer enn tidoblet seg, og de døddrukne blir stadig yngre.

— Hvorfor drikker ungdom mer?

— Noe av problemet er at aldersgrensen ikke håndheves skikkelig, det lekker som en sil både fra butikker, skjenkesteder og Vinmonopolet, sier forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Hun sier ungdoms alkoholbruk henger nøye sammen med alkoholkulturen blant voksne. Når alkohol blir mer tilgjengelig for voksne, skjer det samme for mindreårige.

- Lett å kjøpe

SIRUS står bak en undersøkelse som viser at ungdom under 18 år ofte ikke blir nektet alkoholkjøp.

Hele 80 prosent av de unges forsøk på å kjøpe alkohol på utesteder var «vellykket». Tilsvarende gjaldt for noe over halvparten av kjøpsforsøkene i butikk, og i to av tre forsøk på Vinmonopolet.

— Hvorfor blir ikke aldersgrensen håndhevet?

— Det kan skyldes flere forhold. En del synes det er ubehagelig og tidkrevende å kontrollere. Hvis den som står i kassen skal kontrollere en som er omtrent like gammel er det vanskelig og kan føre til konflikter, sier Pape.

Hun mener salgsstedene også kan ha økonomiske motiver for å droppe kontrollen.

— De ønsker å selge mest mulig, og tar derfor ikke aldersgrensen så nøye.

Forskeren mener det bør innføres hyppigere kontroller og strengere sanksjoner.

Kontroll uten resultat

— Mot 1100 i fjor, regner vi med å komme opp i 1500 kontroller i år, sier Gro Gaarder, leder for kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

Likevel har kommunen så langt i år ikke tatt et eneste utested eller butikk i alderskontroll.

— Det er bekymringsfullt lite vi oppdager i våre kontroller. Basert på spredte meldinger fra foreldre og andre, tror jeg omfanget er mye større, sier Gaarder.

Kontor for skjenkesaker har reagert mot to utesteder i år, men begge gangene var det basert på meldinger fra politiet.

Skjenkesjefen erkjenner at de må endre kontrollrutinene.

— I stedet for at kontrollørene besøker mange steder samme kveld, bør vi ha kontroll i flere timer på samme sted. Dessuten må vi ha flere kontroller der de yngste ferdes, sier Gaarder.

Bransjen lover bedring

Sanksjonene mener hun er strenge nok. Skjenking til mindreårige kvalifiserer til inndraging av skjenkebevilling allerede etter gang første gangs overtredelse, normalt for to uker.

— Det nytter ikke hvor strenge reglene er så lenge vi ikke avdekker noen. Det er der vi må begynne, sier Gaarder.

— At to av tre mindreårige som prøver seg får kjøpt alkohol hos oss er for mye, sier rådgiver Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Han forteller at en del tiltak allerede er iverksatt etter at rapporten fra SIRUS kom på bordet i slutten av mai.

— Alle butikksjefer skal gjennomgå rutiner for alderskontroll med sine ansatte, også deltidshjelper. Ved hver kasse skal det plasseres permanente plakater som minner om legitimasjonskontrollen, sier Nordahl.

Rune Berentsen