— Vi trenger en demokratisk førstelinje, og det er helt tydelig at bydelsstyrene nå er modne for større oppgaver, sa Anders Skoglund (V). Venstre foreslo i kveldens bystyremøte at bydelsstyrene får behandle skjenkesaker.

Nok en gang ble bydelsstyrenes fullmakter diskutert. Bakgrunnen var bydelsstyrene i en foreløpig evaluering har meldt tilbake at de ønsker mer å gjøre.

— De gamle bydelsutvalgene hadde også skjenkesaker. Det bør være en oppgave bydelsstyrene kan få, sa Skoglund. Allerede fra neste valg vil Venstre ha direkte valg. Venstre mener det vil gi bydelsstyrene større legitimitet. En slik ordning finnes allerede i Oslo.

Pauline Søvik (Ap) er blant dem i bystyret som også sitter i et bydelsstyre. I dag fortalte hun om sakene i et av møtene de hadde hatt i Bergenhus bydelsstyre. Der var det åtte saker.

— Det er langt fra overveldende, men kanskje ikke direkte pinlig, mener Søvik. Da hun så på sakene de hadde til behandling, var de ikke særlig omfattende. De fleste var av rent formell karakter for å kunne avvikle et møte. Blant de åtte sakene var godkjenning av protokoll, fremtidig møteplan og eventuelt.

— Vi hadde ikke en eneste byggesak, og i realiteten var det kun én sak som skapte diskusjon. Det var en høringssak om levekårene i Bergen, sa Søvik.

Hun mener likevel at tanken bak bydelsstyrene er god.

— Det er likevel en dyr ordning, og når vi ser på sakene styrene før kan en spørre seg om det er verdt det.

Noen endringer av fullmaktene ble det ikke noe av i kveld. Flertallet mente at en måtte vente med eventuelle justeringer til hele ordningen er ferdig evaluert.

LOKAL OPPGAVE: Bydelspolitikerne bør få ta seg av skjenkesaker, mener Venstre.
Eirik Brekke (arkiv)