Dolly Dimple's søkte om skjenking av øl og vin utenfor restauranten på Straume i Fjell.

Da kommunestyret i november i fjor skulle ta stilling til søknaden, måtte imidlertid Frp-representanten Daniel-Victor Sandvik på toalettet.

Han var for sent tilbake til å avgi stemme, og med ordførerens dobbeltstemme vedtok kommunestyret å avslå søknaden om uteservering. I anken har advokat Odd-Sverre Rage hevdet at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil ettersom Sandvik var utelukket for å avgi stemme. Men nå har altså Fylkesmannen avgjort at dobesøket ikke er tilstrekkelig grunn for å oppheve vedtaket i kommunestyret, melder Kystradioen.