— Vi ser at det slurves mer og mer på dette området. Dette er blitt en gjenganger, og disse regelbruddene er blitt de mest fremtredende vi griper fatt i, sier Gro Gaarder, leder for seksjon for skjenkesaker i Bergen kommune.

Mer enn halvparten av regelbruddene som er avdekket i år skyldes at serveringsstedene ikke har tilstrekkelig med alkoholfrie varer på lager. I 16 andre tilfeller dreier det seg om overskjenking, manglende internkontroll, eller brudd på reklamebestemmelsene.

Selger lite alkoholfri vin

  • Etterspørselen etter alkoholfri vin er forsvinnende liten. Så liten at det hender vi glemmer å fylle på når det først blir tomt, sier en av eierne av Cafe Capello i Skostredet, Rudi Bakken.

Serveringsstedet hans fikk en prikk tidligere denne måneden, fordi det var slutt på den alkoholfrie hvitvinen. Alkoholfri rødvin og øl uten alkohol var på plass.

Det er stedets første prikk noensinne, til tross for at skjenkekontrollørene kommer på besøk minst en gang i måneden.

— Hva synes du om alle disse kontrollene?

  • Det er helt i orden at bransjen kontrolleres. Det er viktig å ha orden i sysakene.

Senest fredag solgte Bakken et glass alkoholfri rødvin til en gjest. Men det hører til sjeldenhetene.

  • Stort sett ber folk som ikke drikker alkohol om mineralvann, Clausthaler eller Munkholm. Dessuten har vi både smoothies og milkshake, og det går det mye av, sier Bakken.

Pålagt med alkoholfritt

For å få løyve til å servere alkohol, er skjenkestedene pliktig å tilby sine gjester øl og vin uten alkoholinnhold. Varene skal ikke være gått ut på dato, og skal være ført opp i prislisten, sammen med alkoholholdige drikkevarer.

  • Regelverket burde være enkelt å etterleve. Det skyldes ren og skjær slendrian å bryte det, mener Gro Gaarder.

Skjenkestedene blir tildelt en prikk når brudd blir avdekket. Mer alvorlige brudd, som overskjenking, gir to eller flere prikker. Kommer skjenkestedet opp i åtte prikker i løpet av ett år, blir det stopp i salget av alkoholholdige drikkevarer for en tidsavgrenset periode.

Syv skjenkesteder syndet

Under en storkontroll for få uker siden, kom skjenkekontrollørene over hele syv serveringssteder som manglet et tilfredsstillende alkoholfritt tilbud til sine gjester. Disse var Frille/Dyvekes, Egon Kjøttbasaren, Cafe Capello, BarBarista, Dolly Dimple's Minde, Mandarinen på Sletten Senter og Thon Hotell Bergen Brygge.

  • Det er selvsagt for dårlig, sier Gaarder.
  • Hvordan reagerer de som blir tatt?
  • Noen skylder på liten etterspørsel, mens andre sier de akkurat er gått tom. Skjer det en fredagskveld, har vi selvsagt forståelse for at det er vanskelig å få bryggeriet til å levere nye varer neste dag.

Skyldte på turister

Noen er imidlertid så oppfinnsomme at skjenkekontoret slett ikke biter på forklaringene.

  • I ett tilfelle ble vi fortalt at noen turister måtte ha revet ut fra menyen den aktuelle siden med priser på de alkoholfrie drikkevarene. Da vi sjekket de andre menyene, fant vi at ingen av dem inneholdt denne siden. Selvfølgelig var det lite troverdig at de samme turistene skulle ha revet siden ut av samtlige menyer, sier Gaarder.

Synspunkter? Si din mening her.

Rune Sævig