På bakgrunn av det hun har lest i Bergens Tidende, er skjenkesjef i Bergen kommune, Gro Gaarder, nå i ferd med å forfatte et brev til selskapet som åpner strippeklubb i Bergen i kveld. I brevet ber hun aktørene om nærmere opplysninger om tilbudet de nå oppretter.

Skjenkekontoret mener de har behandlet søknaden om skjenkebevilling på et mangelfullt grunnlag. I alkoholloven heter det at «bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet» (§ 4-2 fjerde ledd).

— Det er ikke nevnt et ord om stripping i det som er forelagt for oss. Det er oppgitt at det skal være samme driftskonsept som tidligere, altså et sted rettet inn mot byens studentmasse. I søknaden heter det at stedet skal drives som en typisk nattklubb og diskotek, sier Gaarder.

Kan inndra bevillingen

I selskapets søknad om skjenkebevilling var det bare oppgitt endringer i eierforhold i bakenforliggende selskap. Studenten AS er fremdeles bevillingshaver. De leier inn selskapet Erma AS, som igjen kaller seg Dreams Showbar.

— Vi vil finne ut om det driftskonseptet de nå skal ha, er i overensstemmelse med det de har søkt om.

- Hvilke sanksjonsmuligheter har dere?

— I ytterste konsekvens kan vi inndra bevillingen hvis det viser seg at de driver etter et helt annet driftskonsept enn de har sagt at de skal ha, sier Gaarder.

- Betyr dette at dere kan stoppe åpningen kveld?

— Nei, vi kan ikke gripe inn med umiddelbar virkning. Vi skriver til dem nå og venter svar i løpet av en uke eller to. Da vi vil vurdere hva vi skal gjøre.

Hun vil ikke forskuttere hva utfallet blir.

— Vi vil ta ting i riktig rekkefølge, og vil først se hva selskapet svarer på vår henvendelse.

Samme skjedde i Trondheim

Fremgangsmåten var den samme da Dreams Showbar åpnet strippeklubb i Trondheim i 2002, selv om det da ikke var dagens ledelse som sto bak søknaden.

Da Erma AS søkte Trondheim kommune om skjenkebevilling oppga de ingen vesentlige endringer utover eierskiftet, bekrefter Gunhild Donali, fagansvarlig for skjenkesaker i Trondheim.

— Vi visste ikke at det var en strippeklubb, nei.

Om driftskonseptet ble det oppgitt at «Dreams skal være et levende og pulserende drikke- og værested for så vel Trondheims befolkning som tilreisende gjester. Stedet vil framstå som en god pub med kulturelle innslag slik som stand-up, cabaret og shows».

Riktignok oppga selskapet den gang at de skulle drive med shows, uten å gå nærmere innpå hva dette var.

Klubben sikret seg skjenkebevilling på bakgrunn av denne søknaden, og kommunen grep ikke inn da de fant ut at det var en strippeklubb. Siden den gang har klubben fått fornyet bevillingen flere ganger.

— Men generelt skal vi jo få oppgitt det reelle konseptet, vi ønsker en utfyllende søknad, sier Donali.

Håper klubben dropper åpning

Mathias Hunskår Furevik, fungerende gruppeleder i Rødt, er fornøyd med at skjenkekontoret nå sjekker om bevillingen ble uriktig tildelt. Kommunen har ikke myndighet til å stoppe kveldens åpning, men Furevik håper innehaverne selv vil avlyse.

— En seriøs aktør vil jo ikke åpne når man får ganske klar beskjed fra kontor for skjenkesaker at man ikke kan drive strippeklubb på bevillingen for et studentsted. Hvis de åpner i kveld er det åpenbart ikke en seriøs aktør, mener Furevik.

Han mener også huseierne, Hui-brødrene, har et ansvar for å gripe inn.

— Som huseiere har de den sterkeste sanksjonsmuligheten umiddelbart. Når huseier får beskjed om at virksomheten kan være ulovlig, bør de gripe inn.

Avviser skjenkekritikken

På pressekonferansen i ettermiddag slo kjedesjef for Dreams Showbar, Atle Maanø, tilbake mot kritikken fra kommunen.

— Det medfører ikke riktighet at vi ikke har søkt om konseptendring. Det ble gjort i et brev til kommunen 9. Juni 2009, sier Maanø.

Her skal selskapet ha gjort rede for at de ønsket å satse på et eldre klientell enn det som det tidligere utestedet, Studenten, hadde rettet seg mot. Ifølge Maanø skal de også ha informert om at de ønsket å ha mer fokus på «artister og liveopptredener».

- Stripping ble likevel ikke nevnt, hvorfor ikke?

— Hele konseptet var ikke klart den gangen, og vi mener at skjenkekontoret burde spurt om ytterlige informasjon i forkant dersom de mente den var ufullstendig, sier daglig leder i Dreams Showbar Bergen, Geir Carlsen.

Åpner uansett

Det er ikke aktuelt for innehaverne å utsette åpningen.

— Nei, vi åpner i kveld klokken 23 som planlagt. Vi har fått 14 dagers frist for å redegjøre til skjenkekontoret, og vil vise til brevet som det kan virke som om de ikke har fått med seg.

- Huseieren var heller ikke informert om strippevirksomheten. Hvorfor ikke?

— Det baserer seg på en kommunikasjonssvikt, og vi er i dialog med huseier nå, sier Carlsen.

Han vil ikke utdype hva denne dialogen dreier seg om, men sier at de ikke frykter utkastelse.

- Har ikke godkjennelse

Gro Gaarder bekrefter at de har mottatt brevet fra strippebaren, men sier at dette ikke endrer saken.

— De har ikke fått noen som helst godkjennelse på noe konseptendring, det har de heller ikke etterlyst. Brevet omhandlet utvidet åpningstid til klokken 06.00, noe de fikk, sier skjenkesjefen.

Hva synes du om at Bergen får strippebar? Si din mening i feltet under! (Usaklige innlegg vil ikke bli publisert.)

EIRIK BREKKE