Regjeringen foreslår at alle landets utesteder skal stoppe skjenkingen klokken 02.00, mot klokken 03.00 i dag. Utelivsnæringen har reagert kraftig på forslaget, og flere kommuner mener Regjeringen overkjører den lokale råderetten. Likevel har 20 av landets 50 største kommuner allerede strammet inn skjenketidene, på eget initiativ, viser tall som Aftenposten har hentet inn.

— Gikk motsatt vei

Ett av hovedargumentene har vært at endringen vil redusere volden. Noen av kommunene som allerede har redusert skjenketiden, blant annet Trondheim og Hamar, rapporterer om færre tilfeller av vold. Andre steder skjer imidlertid det motsatte, deriblant i Bergen

  • Antall legemsfornærmelser gikk ned, mens legemsbeskadigelser, altså den grove volden, gikk veldig opp etter at vi kuttet skjenketiden, sier helsebyråd Christine B. Meyer (H).

Hun sier at de har stilt spørsmål ved om skjenketider i det hele tatt har noen betydning for volden i sentrumsgatene.

  • Vi har derfor fokusert på andre tiltak, deriblant det å få folk raskt hjem. Dersom alle steder stenger samtidig, kan det bli enda vanskeligere, mener Meyer.

For i Bergen flyttet rett og slett voldstoppene seg med skjenketiden i byen, viser tall kommunen har fått fra politiet.

Vil at noen stenger før

  • Debatten har vært veldig fokusert på skjenketider, men det er mange andre variabler som spiller inn for å redusere vold, sier Rune Solbakken, stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon.

Politiet i Bergen støttet at skjenketidene ble redusert med en halv time i 2008. Likevel mener de at hvis man ønsker å redusere volden i sentrum, må redusert skjenketid sees i sammenheng med flere andre tiltak. Ett av tiltakene de kunne ønske seg, er en differensiering av skjenketiden.

Hadde skjenketiden vært mer differensiert, så hadde vi unngått at alle kommer ut i gatene rundt klokken tre på natten . Rune Solbakken, Politistasjonssjef

Også Haugesund kuttet i skjenketiden i 2008. Til og med juni i år var det 58 voldssaker i sentrum av Haugesund, mot 47 saker i samme periode i 2008, før skjenketidene ble kuttet.

— Vi ser ingen reduksjon i volden selv om ølsalget er redusert i sentrum, sier politistasjonssjef Jørn Schjelderup.

Samtidig er han klar på at politiet i Haugesund mener det er en tydelig sammenheng mellom vold og alkohol, og at de støtter kortere skjenketider.

Ingen forskning

Regjeringens forslag om å stramme inn skjenketidene kommer uten at det er gjort forskning på sammenhengen mellom skjenketider og voldsomfang i Norge. Det forskningsmessige belegget er basert på undersøkelser fra Australia, Storbritannia og Canada.

Bransjeorganisasjonene NHO Reiseliv og HSH mener regjeringen mangler dokumentasjon på at reduserte skjenketider alene fører til mindre vold.

  • Vi mener det ikke er belegg for denne påstanden, og at det er andre tiltak som mer synlig politi i gatene som kan redusere volden, sier Knut Almquist, direktør i NHO Reiseliv.

Lovforslaget er nå til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet. Stortinget venter å få oversendt forslaget i løpet av høsten.