Det var Askøy overformynderi som i vår klaget inn lokalavisen på grunn av et leserinnlegg om den såkalte tomtesaken i Florvåg. Her ble det antydet at en verge og hennes familie hadde gjort seg skyldig i både tyveri og korrupsjon, i tillegg inneholdt leserbrevet flere sensitive opplysninger om en umyndiggjort kvinne.

PFU går usedvanlig hardt til verks når de slår fast at Askøyværingen har brutt god presseskikk:

«I det påklagede tilfellet anser utvalget å stå overfor et oppsiktsvekkende og skremmende eksempel på total svikt i redaksjonelle kontrollrutiner. For utvalget fremstår det som helt uforståelig at et leserinnlegg med et så utleverende innhold som det her er tale om, kan passere alle redaksjonelle ledd uten at det på noe tidspunkt slås alarm.»

Familien som ble hengt ut, har allerede varslet at de vil kreve erstatning fra leserbrevskribenten. I tillegg vurderer de å saksøke Askøyværingen.

— Denne avgjørelsen viser at et søksmål mot avisen står sterkt. Det er gledelig at PFU slår så hardt ned på et særdeles grovt overtramp, sier familiens advokat, Alf Johan Knag.

I Askøy overformynderi er man fornøyd, men ikke overrasket over at PFUs konklusjon.

— Jeg håper dette vil bidra til bedre kvalitetssikring i avisen i fremtiden, sier overformynder Erik Kjær Mjøs.

Askøyværingen har allerede beklaget innlegget to ganger.

— Vi kan ikke annet enn å ta PFUs kommentarer til etterretning, sier Askøyværingens redaktør, Rolf Erik Veland.