Gunnar Wiederstrøm

Politisk rådgiver Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet vil ikke avskrive bybanen. Men Vegdirektoratets tall for passasjertall og økonomi har vakt oppsikt også i departementet.

Må dekke underskuddet

— Bergen kommune, Vegdirektoratet og departementet må ha et mest mulig omforent tallgrunnlag. Vi vil ha et opplegg for driftsøkonomien som henger sammen. Når tallene er så totalt forskjellige fra kommunens og direktoratets side, må vi gå gjennom dette og søke å finne en forklaring på de store forskjellene, sier Bjørlo.

Derfor skal byråd Lisbeth Iversen til Oslo for å legge frem kommunens oppfatning av den grusomme salven fra veisjef Olaf Søfteland.

En ting står likevel fast før departementet er villig til å vurdere om det skal kunne brukes riksveimidler til bybanen: Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune må ta på seg ansvaret for et eventuelt driftsunderskudd.

— Vi har sagt helt klart fra om at dette må være avklart før bybanen er påbegynt. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune må ta det ansvaret fylkeskommuner og kommuner normalt har for det lokale kollektivtrafikksystemet.

Et være eller ikke være

— Så når Høyre i Bergen krever at staten dekker et eventuelt underskudd, er det helt uaktuelt sett fra din side?

— Det lokale ansvaret må spikres på plass. Å legge inn at staten skal dekke underskudd i driften, er helt uaktuelt. Det vil innebære en dramatisk forskjellsbehandling i forhold til fylkeskommuner ellers i landet.

— Hva gjør departementet dersom Vegdirektoratet har rett og kommunen tar feil?

— Vi må ha et troverdig opplegg for driftsøkonomien. Så kan man selvsagt si at så lenge man lokalt er villig til å dekke dette underskuddet, må det være opp til dem å bygge banen.

— Men kan dere gå inn for å bruke riksveimidler til bygging av bybane dersom Vegdirektoratets tall viser seg å stemme?

— Det vi skal gjøre er å kvalitetssikre tallene og få et omforent tallgrunnlag. Departementet driver ikke obstruksjon av bybanen. Disse tallene må vi få på bordet. Dersom vi finner at tallene fra kommunen er gode nok, så går vi inn for å bruke riksveimidler. Om det motsatte skulle skje, kan vi ikke gå inn for det.

— Så dette er et være eller ikke være for bybanen?

— Samferdselsministeren er veldig positiv til tanken om å bygge ut et tungt banebasert kollektivsystem for å ta unna trafikkveksten i mange tiår fremover. Det grunnleggende positive med bybanen er at den har kapasitet til dette, men det økonomiske opplegget må henge sammen, både investeringene og driftsøkonomien, sier Alfred Bjørlo.