-Vi kan ikke bruke penger vi ikke vet vi har fått, sier Strand.

Signalene som i går ble sendt ut fra den politiske ledelsen i Helse— og omsorgsdepartementet og Aps helsepolitikere i Stortinget er ikke konkrete nok til at styret kan gi klarsignal til at Helse Bergen kan gå med et større underskudd enn 60 millioner kroner i 2006.

— Nei. Foreløpig har vi ikke fått noen slike tilbakemeldinger fra våre eiere. Men vi vil ha kontakt med Helse Vest i løpet av onsdag og torsdag for å klargjøre situasjonen, og om kravene er som de er, sier Strand til BT.

— Vil økte bevilgninger i revidert få konsekvenser for 2006-budsjettet?

— Ja, hvis vi får økte bevilgninger til drift vil det få konsekvenser for 2006-budsjettet. Men vi har ikke noen fullmakt til å bruke pengene før vi har fått dem, så da må vi eventuelt gjøre korrigeringer underveis.

Brustad taus

I går kunne BT fortelle at Arbeiderpartiet trolig går inn for å øke bevilgningene til sykehussektoren i revidert statsbudsjett til våren. Men helseminister Sylvia Brustad ga ingen slike konkrete løfter da hun svarte på spørsmål fra Hordalands-representanten, Arne Sortevik, (Frp) om Haukelands-økonomien i Stortingets spørretime i går.

Hun nøyde seg med å slå fast at Stortinget allerede har vedtatt å begynne å rette opp den eksisterende skeivfordelingen i 2008 og at regjeringen er erkjenner at sykehussektoren trenger økte bevilgninger.

-Vi får høre hva som ligger i statsrådens og statssekretærens utsagn. Hvis det kommer andre signaler derfra, må vi ta det med oss i vårt arbeid, seier Strand.

Litt ekstra i ermet

Det kan dryppe mer på Helse Bergen enn det som ligger i budsjettet styret skal ta stilling til i dag. Økt satsing på psykiatri vil kunne gi Haukeland flere titalls millioner kroner.

Samtidig kommer Helse Bergen dårlig ut i kodingssystemet som avgjør hvor mye sykehusene får betalt av staten for ulike behandlinger og operasjoner. Hvis denne kodingen av såkalte DRG-poeng blir endrer til landssnittet, vil det gi Haukeland 74 millioner kroner i ekstra statlige midler.

Strand sier de likevel ikke kan budsjettere med disse pengene.

— Det er vanskelig å budsjettere med midler før du har fått dem, sier han.

Ifølge styret i Helse Bergen betyr deres forslag til 2006-budsjett at Helse Bergen, der Haukeland utgjør mesteparten, får 178 millioner kroner mer å rutte med i 2006 i forhold til året før.

Må gå i balanse

Styreleder Oddvar Nilsen i Helse Vest vil ikke gi Strand & co. klarsignal til økt pengebruk etter gårsdagens politiske signalsendinger.

— Nei, vi har kravet fra Stortinget om å gå i balanse på oss, og det ligger der fortsatt, sier han.

Nilsen, som frem til i fjor høst var parlamentarisk leder for Høyre på Stortinget, har likevel fått med seg signaliseringen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

— Jeg lytter med interesse til det de sier, men Helse Vest må styre med de ressurser Stortinget har bevilget inntil vi får vite noe annet, sier han.

— Men dere klarte å finne 60 millioner til Helse Bergen i forrige runde, så da klarer dere vel å finne 50 til?

— Nei, vi klarer ikke det. Vi har fordelt det vi har, sier han.