I det bondeeide Norsk Kjøttsamvirke arbeider en intenst for å redusere kostnadene. Ikke uventet blir en av løsningene konsentrasjon av produksjonen i færre og større enheter. For de 110 ansatte på Gildes anlegg i Eidsvåg kan det bety at arbeidsplassene forsvinner om få år. Det vil trolig bli avgjort på dagens styremøte i Gilde Vest.

Styret skulle egentlig ta beslutningen i begynnelsen av april, men valgte da å utsette saken. Ifølge daglig leder Knud Daugaard i Gilde Vest skyldes utsettelsen at styret ønsket bedre dokumentasjon på konsekvensene for ferskvaredistribusjonen i Bergens-området. Etter planen skal nemlig mesteparten av produksjonen flyttes til Forus utenfor Stavanger.

Motrapport

De ansatte vil møte opp på dagens styremøte med en motrapport som sår tvil om lønnsomheten ved flyttingen. De mener blant annet at en ved å frakte ferskvarer helt fra Stavanger gir grossistene gode kort på hånd for å ta over distribusjonen selv. I tillegg mener de nye regler som forbyr bruk av CO2 i pakking av ferskvarer vil forsterke problemene, og gjøre det vanskelig å få tilstrekkelig salgstid i butikkene. Til sammen mener de dette vil gi en merkostnad på fem millioner kroner i året.

Bedriftsledelsen, som i hovedsak sitter i Stavanger, mener flyttingen til Forus vil gi 12,2 millioner kroner i årlige besparelser. Mot dette setter altså de ansatte argumentet om økte fraktkostnader og usikkerhet om kjøttsamvirket kan miste distribusjonen til grossistene og dermed tape store deler av fortjenesten.

Fortsatt optimist

Til tross for at ledelsen fremmer flyttesaken på nytt med nye argumenter, er klubbleder på Eidsvågsanlegget Ole Vindenes fortsatt optimist.

— Jeg er ganske sikker på at flytteplanene blir stoppet, sier han.

I tillegg til usikkerheten om ferskvaredistribusjonen, viser Vindenes til at ledelsen har skrinlagt planene om å selge anlegget i Eidsvåg på grunn av det dårlige markedet for næringseiendommer. Salget skulle etter planen finansiere deler av de investeringene som trengs ved Forus og til et nytt ferskvareanlegg i Bergen. Bare ved Forus må det, ifølge de ansatte, investeres 55 millioner kroner for å ta over produksjonen i Eidsvåg.

Millioner i sluttpakker

De ansatte viser også til at det de siste årene er investert 65 millioner i produksjonsanlegget i Eidsvåg, investeringer som blir lite verdt ved en flytting. Dessuten mener de en nedleggelse vil koste Gilde 20 millioner kroner i sluttpakker til de ansatte.

For halvannet år siden vedtok Gilde å flytte pølseproduksjonen fra Eidsvåg til Forus innen 2003. Dette er ifølge Vindenes utsatt til 2005, noe han mener viser at selskapsledelsen ikke alltid skuer følgene av sine egne vedtak.

Daglig leder Knud Daugaard bekrefter at han har lest rapporten fra de ansatte, men ønsker ikke å kommentere saken før dagens styremøte.

FORTSATT OPTIMIST: Klubbleder Ole Vindenes på Gildes anlegg i Eidsvåg har tro på at styret i morgen vil avvise administrasjonens forslag om å legge ned anlegget. <p/>ARKIVFOTO: ARNE NILSEN