Tirsdag kveld sperret et 50 meter bredt snøras riksveg 13 ved Myrkdalen. Det skjedde mens snøskredfaren var moderat i området.

Torsdag oppjusterer NVE snøskredfaren til betydelig i området rundt Voss og i Sogn og Fjordane.

— Betydelig snøskredfare

Mellom 15 og 30 millimeter nedbør vil falle som snø over mellom 500 og 900 meter. I tillegg øker temperaturen, og vindstyrken øker på Vestlandet.

— Det vil gi en kortvarig økning av faregraden til betydelig snøskredfare, sier vaktsjef Markus Landrø hos snøskredvarslingen til NVE.Skalaen de opererer med går fra 1 til 4. Betydelig snøskredfare er faregrad 3. Instruksen under slike forhold er som følger:

«Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder».

— Det kan være vanskelig for folk å se for seg hvor mye 30 grader er, men det er cirka like bratt som unnarennet i en hoppbakke. Det er ganske bratt, sier Landrø.

SJEKK SNØDYBDEN HER

Nedjusteres fredag

Skredfare eren balanse mellom de kreftene som drarsnøen nedover og de som holder den igjen. Når du får nedbør så øker belastningen,og når temperaturen da stiger svekkes bindingene i snøen, forklarer vaktsjefen.

Fredag kommer et nytt lavtrykk inn over Vestlandet, og snøskredfaren går tilbake til 2 - moderat.

— Da må folk holde seg unna området hvor det er fersk, innblåst snø. Det kan også gå skred i områder med direkte solinnstråling, sier Landrø.

Han vil på ingen måte fraråde folk å oppsøke påskefjellet, tross snøskredfare.

— Det handler om å time hvor man går på hvilke tidspunkt om dagen, sier han.