Idyllen i Lysefjorden varte ikke lenge for Arne Grønsdal og konen. I mai fikk han tilslag på en fritidseiendom på Krokeide i Fana til 2,85 millioner kroner.

Eiendomsmegler Vest omtalte eiendommen som en perle i BT, og Grønsdal likte stedet så godt at han bød 1,2 millioner kroner mer enn takst. Nå har imidlertid pipen fått en annen lyd.

– Megleren sminket prospektet, hevder Grønsdal.

Kort tid etter at han hadde vunnet budrunden, oppdaget 50-åringen flere forhold han mener er kritikkverdige. Blant annet var ikke strandlinjen 60 meter, som Eiendomsmegler Vest hadde oppgitt i salgsprospektet. Den var bare 37 meter.

– Lengden på strandlinjen er viktig for denne typen eiendommer. Når tallene kommer fra autoriserte meglere, må vi kunne stole på dem. Jeg kan ikke ha som plikt å skulle gå rundt og måle alt selv, sier Grønsdal.

Venter med betaling

Han har ennå ikke betalt kjøpesummen eller undertegnet noen kjøpskontakt. Grønsdal mener det er en rekke andre mangler og feil på eiendommen han har kjøpt som må rettes opp først. Blant annet er han misfornøyd med at megleren skriver at det er ”mulighet til å koble seg på strømstolpe som står på tomten” i prospektet.

– Da får jeg inntrykk av at det bare er å legge en ledning fra stolpen og bort til huset. Men naboen kunne fortelle at det ville koste meg rundt 100.000 kroner bare å bli med i strømnettet.

Grønsdal er heller ikke fornøyd med den informasjonen prospektet gir om bygningenes godkjenning. I alt består tomten av fire objekter, og det blir oppgitt at det ikke foreligger ferdigattester på grunn av bygningenes alder.

Nær avtale med selger

– Jeg mener det er for enkelt at en megler bare sier at det ikke foreligger ferdigattest. De må kunne si noe mer om når ting er bygget, og hva som er byggegodkjent. Det kan ikke være kjøperens ansvar å skaffe denne informasjonen og få overraskelsene, sier han.

Grønsdal synes det er den negative opplysningsplikten – krav om å opplyse om hva man ikke vet – som i hovedsak er blitt forsømt.

Eiendommen er en del av et dødsbo. Selgerne opplever at de er nær et forlik med Grønsdal, noe han bekrefter. Ut over det vil de ikke kommentere saken overfor BT.

Grønsdal vil at også meglerne betaler for det han mener er villedende markedsføring og for dårlig informasjon.

– Sminker ikke prospekter

Hos Eiendomsmegler Vest tar de selvkritikk på at strandlengden var oppgitt feil. Når det gjelder resten av anklagene, mener de å ha sitt på det rene.

– Dette er en kjøper-selger-konflikt, og de må gjøre opp seg imellom først. Så får selger heller gå på oss etterpå, sier daglig leder i Eiendomsmegler Vest, Rune Hansen.

– Dersom vi hadde sminket prospektene våre, ville det slått tilbake på oss. Da hadde vi ikke hatt 3000 salg i året.

Hansen mener Grønsdal bør klage saken sin inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester.

– Hvis nemnden mener vi har gjort noe feil, skal vi selvfølgelig ta ansvar. Men slik vi ser det, er det ikke så mye vi kunne gjort annerledes. Vi undersøkte det vi kunne, og det står tydelig at det ikke er strøm på hytten, sier Hansen.